ارزش سهام عدالت امروز ۲۰ بهمن ۱۴۰۰

ارزش سهام عدالت، ۰.۳درصد افزایش یافت.

گزارش رصد روز، ارزش سهام عدالت امروز ۲۰ بهمن ۱۴۰۰،در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۳درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۹۷۸هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۵۶۵هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۱۰۴هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۱۸۷هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت امروز ۲۰ بهمن ۱۴۰۰

ارزش سهام عدالت

مطالب مرتبط

آخرین اخبار