ارزش سهام عدالت امروز ۲۸ اسفند ۱۴۰۰

ارزش سهام عدالت، ۱.۹درصد افزایش یافت.

به گزارش رصد روز، ارزش سهام عدالت امروز ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ ، در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز چهارشنبه (۲۶ اسفندماه)، ۱.۹درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۹۲۸هزار تومان، ۲۴ میلیون و ۳۵۲هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۹۸۲هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۷۵۷هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت امروز ۲۸ اسفند ۱۴۰۰

مطالب مرتبط

آخرین اخبار