ارزش سهام عدالت امروز ۹ بهمن ۱۴۰۰

ارزش سهام عدالت، ٣درصد افزایش یافت.

به گزارش رصد روز، ارزش سهام عدالت امروز ۹ بهمن ۱۴۰۰،در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز چهارشنبه (۶ بهمن ماه)، ٣درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵٣٢هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴٩٢هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١١ میلیون و ۵٢٠هزار تومان، ٢١ میلیون و ٧٠٣هزار تومان و ١٠ میلیون و ۶٨١هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶٠درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی عدالت به ۶ میلیون و ٩١٢هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت امروز ۹ بهمن ۱۴۰۰

WhatsApp Image 2022-01-29 at 14.03.23

مطالب مرتبط