اعتراض تند مهراب قاسم خانی به وزیر بهداشت

اعتراض تند مهراب قاسم خانی به وزیر بهداشت امروز مورد توجه قرار گرفت. این چهره با انتشار چند استوری نوشت تنها تفاوت من با وزیر بهداشت در این است که آمارها رود تر به او می رسد

به گزارش رصد روز ، اعتراض تند مهراب قاسم خانی به وزیر بهداشت امروز مورد توجه قرار گرفت. این چهره با انتشار چند استوری نوشت تنها تفاوت من با وزیر بهداشت در این است که آمارها رود تر به او می رسد او در ادامه با انتشار آمار کرونا اضافه کرد اگر مصلحت اجازه می داد خیلی ها باید در این کشتار دسته جمعی محاکمه می شدند.

 

اعتراض تند مهراب قاسم خانی به وزیر بهداشت

 

 

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار