افزایش تورم به معنای کاهش ارزش ریال است

سیاست‌های اقتصای دولت با بازار ارز گره خورده و اخبار سیاسی نیز توانایی رونددهی به این بازار را دارند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی فراز و فرودهای بازار ارز و سقف‌شکنی قیمت دلار در برخی مقاطع دست‌پرورده سیاست‌های اقتصادی دولت است.

به گزارش رصد روز، قیمت دلار متاثر از سیاست‌های اقتصادی دولت روند افزایشی قابل توجهی را در سال‌های اخیر تجربه کرد. این اسکناس با رشد تورم، رشد حجم نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی پیوسته افزایشی است.

فردین آقابزرگی کارشناس اقتصادی معتقد است کم ارزش‌ترین و کم اثرترین کار دولت گفتار درمانی، انکار وقایع و ایجاد جو کاذب در بازار ارز است. وی چشم‌انداز پیشروی بازار ارز را جدای از هیجانات ناشی از اخبار نامساعد سیاسی، مخاصمات و مسایل روانی، همواره رو به صعود و هم‌سو با نرخ تورم پیش‌بینی می‌کند.

آقابزرگی معتقد است: «مادامی که متغیرهای اصلی و حجم نقدینگی را نتوانیم مهار کنیم کماکان روند بازار ارز صعودی و پرشتاب است؛ زیرا سرعت رشد حجم نقدینگی بیشتر از تولید است و عدم تناسب رشد اقتصادی منجر به افزایش انباشت حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول می‌شود و در نهایت افزایش قیمت ارز را به همراه خواهد داشت.»

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط