افزایش سرمایه ۲۴ تا ۲ هزار و ۲۴۲ درصدی ۵ نماد بورسی

به گزارش رصد روز ، نمادهای غزر ، بکام ، قاسم ، شسینا و قشیر افزایش بین ۲۴.۸ تا ۲ هزار و ۲۴۲ درصد دست به افزایش سرمایه خواهند زد. در بین این ۵ نماد ، بکام(کارخانجات تولیدی شهید قندی) با ۲۴.۸ درصد کمترین میزان و شسینا(صنایع شیمیایی سینا) با...

به گزارش رصد روز ، نمادهای غزر ، بکام ، قاسم ، شسینا و قشیر افزایش بین ۲۴.۸ تا ۲ هزار و ۲۴۲ درصد دست به افزایش سرمایه خواهند زد.

در بین این ۵ نماد ، بکام(کارخانجات تولیدی شهید قندی) با ۲۴.۸ درصد کمترین میزان و شسینا(صنایع شیمیایی سینا) با ۲ هزار و ۲۴۲ درصد بیشترین میزان افزایش سرمایه را خواهند داشت.

غزر ( زر ماکارون )  ۱۵۰ ، قاسم (قاسم ایران) ۷۰.۹ ، قشیر(تولیدی قند شیروان) ۱۳۶ درصد افزایش سرمایه خواهند داد.

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

 

مطالب مرتبط