افزایش قیمت جوجه یک روزه در بازار

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت: قیمت مصوب جوجه یک روزه ۴ هزار تومان تعیین شده است، اما در بازار با افزایش قیمت به ۷ هزار تومان رسیده است که می‌تواند در قیمت نهایی مرغ تاثیرگذار باشد.

به گزارش رصد روز ، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت: قیمت مصوب جوجه یک روزه ۴ هزار تومان تعیین شده است، اما در بازار با افزایش قیمت به ۷ هزار تومان رسیده است که می‌تواند در قیمت نهایی مرغ تاثیرگذار باشد.

محمدعلی کمالی با اشاره به افزایش قیمت جوجه یک روزه، گفت: قیمت مصوب جوجه یک روزه ۴ هزار تومان تعیین شده اما در بازار با افزایش قیمت به ۷ هزار تومان رسیده است که می‌تواند در قیمت نهایی مرغ تاثیرگذار باشد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران تصریح کرد: میزان تقاضا برای خرید مرغ در دهه اول ماه مبارک رمضان افزایش محسوسی داشت که خوشبختانه با عرضه کافی مشکلی در خصوص تامین نیاز بازار نداشتیم.

 

وی با اشاره به تامین مرغ در بازار اظهار کرد: با تمهیدات صورت گرفته، عرضه مرغ در وضعیت مطلوبی قرار دارد و مرغداران گوشتی به دنبال افزایش سطح تولید هستند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران تصریح کرد: در ابتدای سال گذشته به واسطه شیوع بیماری کرونا، قیمت‌ها کاهش یافت و بسیاری از مرغداران را با زیان مواجه کرد؛ تداخل وظایف میان وزارت صمت و کشاورزی نیز مشکلات برای تامین مرغ ایجاد کرد، اما با قیمت گذاری جدید و افزایش سطح تولید مشکلی در تامین نیاز بازار نداریم.
کمالی با اشاره به عدم تاثیرپذیری نوسانات ارز بر بازار مرغ بیان کرد: با توجه به تخصیص ارز دولتی برای واردات کنجاله و ذرت در صورت تامین به موقع آن، نوسانات ارزی تاثیری بر قیمت مرغ در بازار نخواهد داشت.

 

آخرین خبر

مطالب مرتبط

آخرین اخبار