افزایش قیمت خودرو در بازار، نتیجه قیمت‌گذاری دستوری

به گزارش رصد روز ، قیمت گذاری دستوری در چند سال گذشته یکی از علتهای اصلی رشد فزاینده قیمت در بازار آزاد بود به طوریکه طبق اخرین آمار حداقل شکاف قیمتی یک محصول از درب کارخانه تا حاشیه بازار ۴۵ درصد است. در این شرایط باید به سمت واقعی سازی ...

به گزارش رصد روز ، قیمت گذاری دستوری در چند سال گذشته یکی از علتهای اصلی رشد فزاینده قیمت در بازار آزاد بود به طوریکه طبق اخرین آمار حداقل شکاف قیمتی یک محصول از درب کارخانه تا حاشیه بازار ۴۵ درصد است. در این شرایط باید به سمت واقعی سازی قیمتها رفت اما سؤال اینجاست که قیمت گذاری دستوری چه تبعاتی برای صنعت خودرو داشت؟

مطالب مرتبط

آخرین اخبار