اقدامات مهم بانک صادرات در جهت توسعه فضای کسب و کار و انجام مسئولیتهای اجتماعی در آستانه هفته دولت

بررسی کارنامه بانک صادرات در ۵ ماهه نخست سال در حوزه های کسب و کار و انجام مسئولیتهای اجتماعی حکایت از اقدامات قابل توجهی دارد که به آن خواهیم پرداخت  به گزارش اختصاصی رصد روز، شهریور ۱۴۰۲ مصادف با هفته دولت است که در آن توان اجرایی و بیل...

بررسی کارنامه بانک صادرات در ۵ ماهه نخست سال در حوزه های کسب و کار و انجام مسئولیتهای اجتماعی حکایت از اقدامات قابل توجهی دارد که به آن خواهیم پرداخت 

به گزارش اختصاصی رصد روز، شهریور ۱۴۰۲ مصادف با هفته دولت است که در آن توان اجرایی و بیلان کاری بسیاری از شرکتها در راستای حمایت از سیاستهای اقتصادی دولت ارائه خواهد شد. البته نباید فراموش کرد که برخی از سازمانها پیش از رسیدن به این مناسبت با پیشروی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی امضای منحصر بفردی را خلق کرده اند. در این میان وظیفه بانکها به سبب توان مالی و تکالیف ارائه شده توسط دولت به آنها از سنگینی بیشتری برخوردارست چرا که اثرات تسهیلات بانکی در شرایط فعلی اقتصادی در حوزه های مختلف ملموس تر خواهد بود.

بانکهای دولتی، خصوصی، خصولتی و مؤسسات اعتباری که به عنوان یکی از دوبال اقتصادی کشور فعالیت می کنند کارنامه قابل دفاعی در اعطای تسهیلات تکلیفی و انجام مسئولیتهای اجتماعی دارند به طوریکه باید گفت بانکهای کشور پیش و پس از هفته دولت انجام مسئولیتهای اجتماعی را برای خود یک اخلاق حرفه ای دانسته و مدیران برخی بانکها مانند بانک صادرات بر این باورند که تکلیف مسئولیتهای اجتماعی بر انجام سایر کارها اولویت دارد.

بانک صادرات بانک پیشرو در تسهیل خدمات

بانک صادرات که در راستای تسریع به روند خدمت رسانی به آحاد جامعه پرداخت تسهیلات خرد را تسهیل کرده بود در اقدام مؤثر دیگر موفق شد تا با ایجاد اعتماد منابع مشتریان بزرگ خود را افزایش دهد و منابع بانکداری شرکتی در این بانک ۲۵ درصد در چهارماهه نخست سال جاری افزایش پیدا کند.

در ادامه نقش آفرینی مؤثر بانک صادرات در شبکه بانکی و انجام مسئولیتهای اجتماعی و توسعه کسب و کار و حمایت از اقشار نیازمند حمایت در آستانه هفته دولت نگاهی به کارنامه این بانک خواهیم داشت؛

اقدامات بانک صادرات در راستای مسئولیت های اجتماعی و کمک به فضای کسب و کار در پنج ماهه ۱۴۰۲

تعداد (فقره)

مقدار تسهیلات (میلیارد ریال) موضوع تسهیلات
۳۸.۴۳۵ ۷۷.۲۰۷

وام ازدواج

۳۰.۰۰۰

۱۸.۰۰۰ فرزندآوری
۳۱.۶۹۲ ۳۸.۰۰۰

حمایت از اشتغالزایی

۱۴.۰۰۰

۱۴.۰۰۰

بهسازی و نوسازی مسکن روستایی

۲.۱۰۰

۶.۷۰۰

وام مسکن ایثارگران

۶.۸۰۰ ۴.۰۰۰

وام ودیعه مسکن

 

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار