انتصاب معاون توسعه بازار و شبکه فروش بیمه میهن

با حکم مدیرعامل بیمه میهن، حمید معینی به عنوان معاون بخش توسعه بازار و شبکه فروش بیمه میهن منصوب شد.

به گزارش رصد روز،با حکم مدیرعامل بیمه میهن، حمید معینی به عنوان معاون بخش توسعه بازار و شبکه فروش بیمه میهن منصوب شد.
دکتر حمید معینی پیش از این ریاست دانشگاه علمی کاربردی بیمه ایران، عضویت شورای فنی و مطالعات بازار بیمه ایران، معاونت مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه ایران، مدیرکل بازاریابی و مطالعات بازار بیمه ایران و تالیف کتب مرتبط با صنعت بیمه همچون مدیریت ریسک و نگارش مقالات متعدد را در سوابق خود دارد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط