انحلال بانک آینده فرصت یا تهدید؟

به گزارش اختصاصی رصد روز ، وضعیت اضطراری در بانک آینده که حاصل بذر سوءمدیریت در فاصله سالهای ۹۵ تا ۹۷ بود در جدیدترین صورتهای مالی بانک آینده خود را بیشتر نشان داد. زیان ۸۵ هزار میلیارد تومانی این بانک در شرایطی اتفاق می افتد که اگر برای ...

به گزارش اختصاصی رصد روز ، وضعیت اضطراری در بانک آینده که حاصل بذر سوءمدیریت در فاصله سالهای ۹۵ تا ۹۷ بود در جدیدترین صورتهای مالی بانک آینده خود را بیشتر نشان داد. زیان ۸۵ هزار میلیارد تومانی این بانک در شرایطی اتفاق می افتد که اگر برای فهمیدن عمق فاجعه نیازی به حساب و کتاب باشد کافیست جمعیت این رقم تقسیم بر جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور شود که نتیجه آن یک جمله فاجعه بار خواهد بود “ یک بانک خصوصی در ایران به ازای هر نفر از جمعیت کشور یک میلیون زیان انباشته خلق کرد” و حالا باید از بانک مرکزی پرسید که وقت احلال بانک آینده فرار نرسیده؟

در چنین شرایطی باید پرسید که علت اصرار بر ادامه حیات بانکی که حالا به تنهایی رکوردار زیان انباشته در کشور است و حتی برخی از بانکهای دولتی که دولت را بزرگترین بدهکار خود می بینند نیز چنین رقمی را ایجاد نکرده اند چیست؟

نکته تأسف بار اینجاست که این میزان زیان انباشته معادل ۲ برابر ارزش ایران مالی است که در آن هم در آخرین وضعیت صورتهای مالی خود زیان انباشته ۱۰ هزار میلیارد ریالی را می بیند.

گفتنی است این بانک تا سال ۹۵ دارای ۲۸۹ میلیارد سود انباشته بود اما از سال ۹۶ در مسیر زیان قرار گرفت و حالا در وضعیتی اورژانسی قرار دارد. با این شرایط با توجه به قوانین روشن باید خیلی زود منتظر اتفاقی باشیم که در آن می توان به انحلال بانک آینده را انتظار داشت اما موضوعی که باید به اشاره داشت این است که با چنین تصمیمی

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار