اولین قبض دیجیتال برق صادر شد

شرکت توانیر از این پس در راستای تحقق اهداف خود در طرح برق امید، نسبت به صدور قبض جدید برق با عنون قبض دیجیتال در سامانه برق من اقدام خواهد کرد.

به گزارش رصد روز ، شرکت توانیر در راستا اهداف مورد نظر خود در طرح برق امید نسبت به ارائه نمونه جدید قبض برق دیجیتال در سامانه برق من اقدام کرد.

بر اساس جزئیات مندرج از این قبض، علاوه بر تعیین میزان مصرف شما، متوسط مصرف هر ماه مشتران با متوسط مصرف مشترکان هم جوار و متوسط مصرف شهر مشترک مقایسه می‌شود.

بر اساس محتوای مندرج در قبض دیجیتال جدید توانیر، امکان مقایسه مصرف هر مشترک با دوره مشابه مصرف در سال گذشته نیز مهیا است.

*رده مصرفی در قبض جدید مشخص خواهد شد

گفتنی است، در قالب گزاره‌های متنی تعبیه شده در قبض جدید، رده مصرف شما مبنی بر پر مصرف، خوش مصرف و کم مصرف تعیین شده و کل تعداد مشترکینی که کمتر از میزان مصرف مندرج در قبض نسبت به استفاده از قبض اقدام کرده‌اند نیز مشخص می‌شوند.

همچنین طی هشدارهای مندرج در این قبض، در شرایطی که که هر مشترک بیشتر از متوسط مصرف خود در هر ماه نسبت به استفاده از انرژی برق اقدام کند، از درصد ازدیاد مصرف خود با خبر خواهد شد.

با توجه به اینکه در طرح برق امید، هزینه برق مشترکان کم مصرف رایگان است، لذا در شرایطی که هر مشترک شامل تخفیف ۱۰۰ درصدی برق شود نیازی به پرداخت هیچ هزینه‌ای در این زمینه نخواهد داشت.

نمونه قبض برق دیجیتال

 

 

 

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

 

 

 

 

فارس

مطالب مرتبط

آخرین اخبار