اگر دولت به یک نماینده مجلس نیاز پیدا کرد، او باید از مجلس برود

نماینده پیشین مجلس در خصوص احتمال رفتن نمایندگان مجلس به دولت گفت: مهم خدمت به مردم است؛ آن کسی که نماینده مردم است و در مجلس خدمت می‌کند، اگر دولت برای تصدی یک وزرات، احساس نیاز به او کند، باید برود.

به گزارش رصد روز، محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: هر دولتی که بیاید، باید بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم را اجرایی کند، چون قانون است.

وی در ادامه مطرح کرد: دولت‌ها همیشه بودجه و برنامه را اجرایی می‌کنند، ولی همیشه انحرافاتی در بودجه هست که دیوان محاسبات آن را اعلام می‌کند.

میرتاج‌الدینی در ادامه بیان کرد: البته در بعضی موارد درآمدها محقق نمی‌شود یا در بعضی موارد جابه‌جایی انجام می‌شود و وظیفه دیوان محاسبات است که به عنوان بازوی کارشناسی مجلس این را اعلام کند، ولی مبنای عملکرد سند اجرایی کشور همان سند یکساله بودجه است.

این نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در خصوص احتمال رفتن نمایندگان مجلس به دولت گفت: مهم خدمت به مردم است. آن کسی که نماینده مردم است و در مجلس خدمت می‌کند، اگر دولت برای تصدی یک وزرات، احساس نیاز به او بکند، باید برود.

در نهایت میرتاج‌الدینی اشاره کرد: مهم این است که فرد، مردمی بودنش را حفظ کند و در راستای همان چیزی که به مردم قول داده خدمت کند؛ به نظر من پست گرفتن نمایندگان مجلس در دولت اشکال ندارد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط