این بنر در مترو تهران انگار خود خیابانی است!+ عکس

به گزارش رصد روز، این بنر در مترو، جالب توجه بوده. یکی از کاربران در این باره نوشته: جواد خیابانی دیگه یک فرد نیست به یک سبک و جریان تبلیغاتی تبدیل شده. این تشبیه به دلیل دیالوگ های متعدد و خبرساز جواد خیابانی جلب توجه کرده. برای عضویت در...

به گزارش رصد روز، این بنر در مترو، جالب توجه بوده. یکی از کاربران در این باره نوشته: جواد خیابانی دیگه یک فرد نیست به یک سبک و جریان تبلیغاتی تبدیل شده. این تشبیه به دلیل دیالوگ های متعدد و خبرساز جواد خیابانی جلب توجه کرده.

بنری عجیب در مترو که انگار خودِ جواد خیابانی است!

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار