بازار داغ فروش اجناس فیک چینی با لیبل اروپایی به پتروشیمی‌ها

بنابرشنیده‌ها شرکتی تحت عنوان"و" که در بخش تامین تجهیزات فعال است به دلیل فروش تجهیزات فیک چینی با لیبل اروپایی به چندین پتروشیمی کشور از لیست فروشندگان تجهیزات به این پتروشیمی‌ها حذف شده؛گویا در یک موردهم با فروش جنس چینی به یک پتروشیمی ...

به گزارش رصد روز، بنابرشنیده‌ها شرکتی تحت عنوان”و” که در بخش تامین تجهیزات فعال است به دلیل فروش تجهیزات فیک چینی با لیبل اروپایی به چندین پتروشیمی کشور از لیست فروشندگان تجهیزات به این پتروشیمی‌ها حذف شده؛گویا در یک موردهم با فروش جنس چینی به یک پتروشیمی باعث آسیب به تجیهزات دیگرگردیده؛با اینحال این شرکت همچنان در مناقصات دیگر پتروشیمی‌ها شرکت می‌کند!

یک سوال واقعا نباید پتروشیمی‌های کشور درشرایط تحریم و کمبود تجهیزات مناسب لیست مشترکی از فعالان این حوزه و رزومه دقیق آنها داشته باشند؟مسوول مستقیم این امر و ضررهای ناشی از آن کیست؟

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط