بازدهی ضعیف صندوق‌های سهامی/ بورس وضعیت صندوق‌های مختلط را هم به هم ریخت

در بازدهی‌های ثبت شده از صندوق‌های سرمایه گذاری، صندوق‌های سهامی و مختلط اغلب عملکرد منفی ثبت کردند. به گزارش رصد روز، صندوق مشترک نو اندیشان با رشد ۰.۰۸ درصدی بهترین بازدهی در صندوق‌های سهامی و صندوق آوای تاراز زاگرس با بازدهی منفی ۱.۹۸ ...

در بازدهی‌های ثبت شده از صندوق‌های سرمایه گذاری، صندوق‌های سهامی و مختلط اغلب عملکرد منفی ثبت کردند. به گزارش رصد روز، صندوق مشترک نو اندیشان با رشد ۰.۰۸ درصدی بهترین بازدهی در صندوق‌های سهامی و صندوق آوای تاراز زاگرس با بازدهی منفی ۱.۹۸ درصدی ضعیف‌ترین عملکرد را در بین صندوق‌های سهامی داشته است.

در بین صندوق‌های مختلط نیز بهترین عملکرد متعلق به صندوق تجربه ایرانیان با رشد ۰.۴۱درصدی بوده است و صندوق مشترک سپهر آتی با کاهش ۱.۱۳ درصدی ضعیعف‌ترین عملکرد را در این گروه داشته است.

همچنین در صندوق‌های درآمد ثابت بهترین بازدهی متعلق به صندوق نیکوکاری لوتوس رویان با رشد ۰.۲۸ درصدی و بدترین بازدهی متعلق به صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم با بازدهی منفی ۰.۴۷ درصدی بوده است.

 نقشه بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری :

بورس

بورس

منبع:اقتصادآنلاین

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط