بانک اقتصاد نوین در آیینه شفافیت

به گزارش اختصاصی رصد روز ، با انتشار صورتهای مالی بانک اقتصاد نوین منتهی به پایان اسفند سال قبل موارد قابل توجهی با تغییرات زیاد نوید روزهای بهتری را در این بانک می دهد. سهامداران و سپرده گذاران منتظر اخبار خوب باشند   مهمترین مسئله ...

به گزارش اختصاصی رصد روز ، با انتشار صورتهای مالی بانک اقتصاد نوین منتهی به پایان اسفند سال قبل موارد قابل توجهی با تغییرات زیاد نوید روزهای بهتری را در این بانک می دهد.

سهامداران و سپرده گذاران منتظر اخبار خوب باشند

 

مهمترین مسئله در صورتهای مالی بانکها خصوصاً در دو سال گذشته به واسطه شرایط حاکم بر کشور به جهت گسترش سویه های مختلف کرونا و تعدیل شمار کسب و کارها در کشور به موضوع سود و زیان انباشته بانکها و روند حرکتی آنان در بازار سرمایه است.

آنطور که از صورتهای مالی بانک اقتصاد نوین پیداست این بانک در پایان سال قبل سود انباشته ۱۹ هزار و ۴۹۹ میلیارد ریالی را خلق کرد که البته این رقم در صورتهای مالی تلفیقی سال ۱۴۰۰ به ۲۱ هزار و ۳۷۶ میلیارد ریال می رسد.

سود پایه هر سهم این بانک افزایش ۲۷ درصدی را ثبت کرد و به ۸۳۱ ریال رسید. گفتنی است این رقم در پایان سال ۹۹ رقم ۶۵۴ ریال را نشان می داد.

بررسیها نشان میدهد بازدهی نماد ونوین در ۶ ماهه گذشته بازدهی مثبت ۳۴ درصد را ثبت کرده که با توجه به نوسانات بازار سرمایه عملکرد قابل دفاعی است.

در حال حاضر ونوین به جهت ارزش بازار (۱۱۹ هزار و ۹۳۸ میلیارد ریال) رتبه ۹۷ را در بازار سرمایه در اختیار دارد که با توجه به شعاع حرکتی بانکها و اثرگذاری چند برابری تورم بر نمادهای بانکی قابل توجه است.

سود خالص بانک اقتصاد نوین با رشد ۲۶ درصدی همراه بود و به ۲۴.۸۰۶ میلیارد ریال تکیه زد. ارزش دارایی های بانک نیز با شیب صعودی خوب به میزان ۴۴۷.۸۴۵ میلیارد ریال به ۱ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۷۹۲ میلیارد ریال رسید.

این ارزیابی نشان میدهد که سپرده گذاران و سهامداران بانک نسبت به گذشته خیال آسوده تری را در همراهی خواهند داشت و رشد در پارامترهای تعیین کننده تراز مالی بانک این گواهی را می دهد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار