بانک اقتصاد نوین مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد

به گزارش اختصاصی رصد روز ، در حالیکه در چندوقت اخیر بحث تسهیلات سفارشی در نظام بانکی بسیار زیاد شده بررسی صورتهای مالی انتشار یافته برخی از بانکها شائبه ها را بیشتر و بیشتر می کند و بیم آن می رود که این وضعیت به زودی تیر و ترکشهایش را روا...

به گزارش اختصاصی رصد روز ، در حالیکه در چندوقت اخیر بحث تسهیلات سفارشی در نظام بانکی بسیار زیاد شده بررسی صورتهای مالی انتشار یافته برخی از بانکها شائبه ها را بیشتر و بیشتر می کند و بیم آن می رود که این وضعیت به زودی تیر و ترکشهایش را روانه پیکر نحیف اقتصاد کشور کند. بانک اقتصاد نوین اما در بین بانکهای خصوصی کشور از حیثی قابل توجه است که در آن می توان به وضوح یک سوءمدیریت را مشاهده کرد. سطح مطالبات غیرجاری این بانک در پایان ۹ ماهه منتهی به پایان آذر به بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

این اتفاق در شرایطی می افتد که میزان سود انباشته بانک اقتصاد نوین در این بازه زمانی ۱۳ هزار میلیارد ریال است. به عبارت دیگر میزان مطالبات غیرجاری بانک اقتصاد نوین ۷۵۹ درصد بیشتر از سود انباشته بانک و ۲۶۷ درصد بیش از سرمایه ثبت شده آن است. و البته این مسئله را نباید فراموش که این میزان ۲۳ درصد بیش از ارزش بازار این بانک است. ( ارزش بازار این بانک در ۵ بهمن ۱۴۰۰ معادل ۹۰ هزار و ۹۱۲ میلیارد ریال بود).

عمق فاجعه اینجاست که این مقدار از مطالبات غیرجاری معادل ۹ درصد کل تسهیلات پرداخت شده به بخش خصوصی توسط این بانک می باشد که باید دید این مقدار از تسهیلاتی که از بانک خارج شده و در ردیف مطالبات غیرجاری قرار گرفته متعلق به فرد یا سازمانهایی بوده.

آنچه که در حال حاضر می تواند به ایجاد شفافیت در این بانک کمک کند تحقیق و تفحص از آن است تا مشخص شود که این سطح از مطالبات غیرجاری چگونه ایجاد شده؟

مطالبات غیرجاری بانک اقتصاد نوین

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

 

مطالب مرتبط