بانک رفاه کارگران موفق به دریافت جایزه تعالی منابع انسانی شد

بانک رفاه کارگران در مسیر توسعه و تعالی سرمایه انسانی که هم‌سو با اهداف و استراتژی ‌های کلان در جریان است، موفق به دریافت جایزه تعالی منابع انسانی از ششمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران شد.

به گزارش رصد روز، بانک رفاه کارگران در مسیر توسعه و تعالی سرمایه انسانی که هم‌سو با اهداف و استراتژی ‌های کلان در جریان است، موفق به دریافت جایزه تعالی منابع انسانی از ششمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران شد.

 بانک رفاه با حضور فعال در فرایند ارزیابی ششمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران که با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی حوزه مدیریت منابع انسانی در سطح جهانی و کشوری و همچنین نقد و بررسی چالش‌های مدیریت منابع انسانی سازمان‌های داخلی با شرکت اندیشمندان و اساتید حوزه مذکور و نیز حضور سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در صنایع مختلف کشور به صورت سالانه برگزار می‌شود، برای دومین بار موفق به دریافت نشان C۲ در سطح برنزین شد.

براساس این گزارش، پیش از برگزاری مراسم پایانی ششمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه سال جاری در محل دانشکده مدیریت دانشگاه مذکور برگزار شد، یک هیات متخصص متشکل از مجموعه ارزیابان مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانی با حضور در حوزه سرمایه انسانی بانک رفاه کارگران مستندات مربوط به اقدامات و عملکرد این بانک در حوزه سرمایه انسانی را بررسی دقیق و با تشکیل گروه‌های کانونی و دعوت گروهی از کارکنان بانک در سطوح مختلف شغلی واحدهای صف و ستاد، نتایج فرایندهای مختلف منابع انسانی را مورد تحلیل قرار دادند.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار