بانک شهر مزایده های بی نتیجه راشفاف کند + سند

از چند وقت پیش تا کنون بانک شهر در اقدامی قابل تحسین نسبت به واگذاری املاک مازاد بر نیاز خود از طریق برگزاری مزایده اقدام کرده اما مسئله مورد توجه عدم حصول نتیجه از برگزاری این مزایده ها در چند وقت اخیر است. 

به گزارش اختصاصی رصد روز ، واگذاری املاک مازاد یکی از اتفاقات خوبی است که برخی بانکهای کشور به منظور رفع موانع تولید نسبت به ان اقدام می کنند. این مسئله سبب می شود تا بانکها از شرایط بنگاهداری خارج شده و در چهارچوب بانکداری به خدمت رسانی مشغول باشند اما شرایط و نحوه برگزاری مزایده نیز باید این امکان را تسهیل کند. از چند وقت پیش تا کنون بانک شهر در اقدامی قابل تحسین نسبت به واگذاری املاک مازاد بر نیاز خود از طریق برگزاری مزایده اقدام کرده اما مسئله مورد توجه عدم حصول نتیجه از برگزاری این مزایده ها در چند وقت اخیر است.

[highlight color=”red”]شرایط برگزاری این مزایده ها به صورت نقد و اقساط و اجاره به شرط تملیک دیده می شود که در مزایده گزار نسبت به انتخاب برگزیده مزایده ، رد یا قبول پیشنهادهای دریافتی براساس صرفه و صلاح بانک مختار است. [/highlight]

شرکت کنندگان در این رقابت می بایست هزینه خرید پاکت های مزایده و اوراق آن را تقبل کنند و همچنین هزینه شرکت در این مزایده ها استرداد نمی شود. اما طی چندوقت اخیر برخی از مزایده های برگزار شده همیشه به عدم حصول منجر شده که این موضوع با توجه به تکرار چندباره آن مورد توجه قرار گرفته است.

امیدواریم حالا که شاهد حرکتی قابل تحسین در بانک شهر به واسطه واگذاری املاک مازاد بر نیاز این بانک هستیم در خصوص تکرار مزایده های بدون نتیجه نیز توضیح شفافی وجود داشته باشد تا ابهامات در این باره مرتفع شود.

 

مزایده های بانک شهر

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط