بانک صادرات در تیرماه تراز منفی ثبت کرد

تیرماه بانک صادرات با کاهش بیش از 5 هزار میلیارد ریالی درآمد تسهیلات اعطایی روبرو شد آنها در این ماه 23 هزار و 445 میلیارد ریال درآمد داشتند و در مقابل نیز 23 هزار و 639 میلیارد ریال نیز سود پرداخت کردند

به گزارش اختصاصی رصد روز ، بانک صادرات اگرچه در سال جاری در مجموع عملکرد قابل قبولی از خود بجا گذاشت اما بررسی گزارشات ماهانه نشان میدهد که روند سودسازی آنها در در چهار ماهه ابتدایی سال هیچگاه بصورت مستمر نبوده.

برای اطلاع از جزئیات لازم است نگاهی به گزارش ماهیانه این بانک از ابتدای سال انداخت. صادراتی ها در فوردین ماه درآمد تسهیلات اعطایی خود را ۲۳ هزار و ۴ میلیارد ریال می دیدند و در مقال نیز ۱۸ هزار و ۱۸۲ میلیارد ریال نیز سود سپرده های سرمایه گذاری پرداخت کردند که تراز مثبت خوبی را به نمایش گذاشتند.

در اردیبهشت ماه اگرچه درآمد تسهیلات اعطایی در بانک صادرت افزایش یافت اما افزایش سود سپرده های سرمایه گذاری مانع از تکرار تراز مثبت آنها در فروردین ماه شد آنها در اردیبهشت ۲۳ هزار ئ ۱۶ میلیارد ریال درآمد از محل تسهیلات اعطایی داشتند و در مقابل نیز ۲۴ هزار و ۲۲۲ میلیارد ریال سود سپرده پرداخت کردند تا تراز منفی را ثبت کرده باشند.

خرداد ماه برای بانک صادرات ماه خوبی بود آنها در ماه سوم از سال جدید موفق شدند درآمد تسهیلات اعطایی خود را افزایش دهند و بیشترین میزان این درآمد را طی چهارماهه ابتدایی سال داشته باشند. درآمد تسهیلات اعطایی بانک صادرات در این ماه ۲۸ هزار و ۷۴۹ میلیارد ریال بود و در مقابل نیز ۲۶ هزار و ۹۹۵ میلیارد ریال نیز سود پرداخت کردند تا یکبار دیگر به موفق به ثبت تراز مثبت در خرداد ماه شوند.

تیرماه بانک صادرات با کاهش بیش از ۵ هزار میلیارد ریالی درآمد تسهیلات اعطایی روبرو شد آنها در این ماه ۲۳ هزار و ۴۴۵ میلیارد ریال درآمد داشتند و در مقابل نیز ۲۳ هزار و ۶۳۹ میلیارد ریال نیز سود پرداخت کردند تا برای دومین بار در سال جاری در فعالیت ماهانه تراز منفی داشته باشند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط