بدعهدی ۵ میلیارد دلاری در گمرکات

نبود ارز در شرایطی عامل اصلی رسوب معرفی شده که در ماه‌ها و سال‌های اخیر که موضوع رسوب کالا در بنادر کشور جدیت یافته است. رییس کل گمرک از عامل ۷۰ درصد رسوب کالاها در گمرکات کشور پرده‌برداری کرده و گفته که رسوب کالا در گمرکات به دلیل نبود ا...

نبود ارز در شرایطی عامل اصلی رسوب معرفی شده که در ماه‌ها و سال‌های اخیر که موضوع رسوب کالا در بنادر کشور جدیت یافته است.

رییس کل گمرک از عامل ۷۰ درصد رسوب کالاها در گمرکات کشور پرده‌برداری کرده و گفته که رسوب کالا در گمرکات به دلیل نبود ارز بوده است.

به گزارش رصد روز، محمد رضوانی‌فر عوامل دیگری را هم نام برده و اعلام کرده که ۱۵ درصد کالاها هم در انتظار یکی از تشریفات گمرکی از جمله تکمیل اسناد برای ترخیص هستند و ۱۵ درصد عامل رسوب هم مربوط به تعلل صاحب کالاست. اما مهمترین عامل نبود ارز است.

نبود ارز در شرایطی عامل اصلی رسوب معرفی شده که در ماه‌ها و سال‌های اخیر که موضوع رسوب کالا در بنادر کشور جدی شده، فعالان اقتصادی بارها از ارز به عنوان عامل اصلی ترخیص نشدن کالاها یاد کرده‌اند و حالا این عامل تاییدیه مسئولان گمرک را هم گرفته است.

بر اساس اظهارات رئیس کل گمرک درباره دلایل ایستایی کالاهای وارداتی در گمرکات، در فرایند تشریفات گمرکی، بخشی از ایستایی کالا مربوط به قبل از اظهار کالا است، یک بخشی مربوط به زمانیست که کالا به گمرک اظهار شده است، بخشی دیگر فرایند ترخیص انجام شده، پروانه صادر شده ولی کالا هنوز از گمرک خارج نشده است. رضوانی‌فر تصریح کرد: بخشی از ایستایی کالا که مربوط به قبل از اظهار به گمرک است، در این شرایط، کالاها توسط تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وارد مناطق ویژه و آزاد و محوطه‌های بندری می‌شود، چون هنوز به گمرک اظهار نشده است هیچ بخش از تشریفات گمرکی رسما آغاز نمی‌شود. یکی دیگر از دلایل ایستایی کالا مربوط به بخشی است که به گمرک اظهار شده است و در مراحل یکی از تشریفات گمرکی از جمله ارزیابی، استعلامات و در انتظار تخصیص ارز و تامین ارز است.

مطالب مرتبط