بررسی آمار ازدواج و طلاق نشان دهنده شرایط اورژانسی است

در فاصله سالهای 92 تا 98 در مجموع 4.610.750 مورد ازدواج به ثبت رسیده که در مقابل در همین بازه زمانی 1.226.219 مورد طلاق ثبت شده است. 

به گزارش اختصاصی رصد روز ، موضوع خانواده و استحکام کانون آن از مهمترین برنامه های نظام در چندسال گذشته بوده است. اگچه در این مسیر موفقیتهایی به دست آمده اما با توجه به آمار باید گفت در حفظ آن توجه کافی صورت نگرفت. آنچه که از آمار ازدواج و آمار طلاق بر می آید گویای اتفاقات جالبی نیست. در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۸ در مجموع ۴.۶۱۰.۷۵۰ مورد ازدواج به ثبت رسیده که در مقابل در همین بازه زمانی ۱.۲۲۶.۲۱۹ مورد طلاق ثبت شده است.

بیشترین آمار ازدواج در این سالها مربوط به سال ۹۲ با ۷۹۳.۸۱۵ مورد بوده و کمترین آن به سال ۹۸ با ثبت ۵۳۰.۲۲۵ مورد می باشد.

همچنین کمترین آمار طلاق مربوط به سال ۹۲ با ثبت ۱۶۸.۹۱۸ مورد است و بیشترین آن به سال ۹۶ بر می گردد که در آن سال ۱۸۰.۲۶۴ مورد ثبت شد. نکته قابل توجه در سال ۹۶ اینجاسات که در همین سال کمترین میزان ازدواج ثبت شده مه با توجه به آمار بالای طلاق باید دید که علت آن در چه زمینه هایی بوده است.

اما در سال ۹۸ طبق آمار سازمان ثبت استاد کشور ۵۳۰.۲۲۵ مورد ازدواج ثبت شده که در رقم ۱۷۴.۸۳۱ مورد طلاق در مقابل دیده می شود. یعنی معادل ۳۳ درصد ازدواجها طلاق ثبت شده که باید مدیران مربوطه به آن توجه کنند.

پایتخت کشور در کنار استان البرز اوضاع بسیار هشدار دهنده ای را در این مورد دارند. ۶۸.۵۹۲ مورد ازدواج در تهران در کنار ۳۱.۷۳۳ مورد طلاق در سال ۹۸ یعنی معادل ۴۶ درصد ازدواجها طلاق ثبت شده. استان البرز نیز از این حیث وضعیت بهتری ندارد معادل ۴۷ درصد ازدواجها در این استان نیز جدایی رخ داده.

مازندران نیز معادل ۴۳ درصد از پیوندهایش متارکه را می بیند. استان قم با ۷.۱۸۴ مورد ازدواج را در مقابل ۲.۸۹۶ مورد جدایی را می بیند.

بدون شک یکی از عوامل اصلی در این موضوع به مسائل و مشکلات اقتصادی بر می گردد که برای زوجین مشکلاتی در لایه های دیگر زندگی به وجود می آورد. نگاهی به سال ۹۲ در مقابل سال ۹۸ و نیز برآورد وضعیت اقتصادی از آن زمان تاکنون به خوبی گویای این واقعیت است.

منتظریم ببینیم در فاصله چندماه مانده تا پایان دولت روحانی چه اتفاق خوشایندی می تواند این ورق را برگرداند؟ نهاد خانواده مهمترین رکن جامعه است که باید با این آمار گفت به آن به اندازه کافی توجه نشده است.

مطالب مرتبط