بررسی هزینه های نجومی بانک سامان / خلق هزینه های هنگفت در غیاب نظارت

بررسی هزینه های نجومی بانک سامان می تواند تنها یک نمونه از هزاران موردی است که در غیاب نظارت کافی اتفاق می افتد و با هزاران قانون نانوشته موجه به نظر می آید در حالیکه ممکن است با تمرکز بیشتر شاهذ این اتفاقات نباشیم

به گزارش اختصاصی رصد روز ، کرونا در تجمعات و شلوغی ها همچنان از اسفند سال ۹۸ تا کنون قربانی میگیرد مدیرانی که گاهاً در قاب جادویی تلویزیون حاضر می شوند و از تعطیلی مراسمات حتی مذهبی حرف می زنند بهتر است که کمی دایره بررسی های خود را بیشتر کنند تا ببینند در برخی از شرکتهای خصوصی چه خبر است و آیا عدم برگزاری تجمعات و مراسمات در آنها نیز به درستی رعایت می شود؟ آیا فقط مردم هستند که باید کار و کاسبی خود را تعطیل کند تا تجمعی صورت نگیرد؟ بررسی صورتهای مالی برخی از شرکتها نشان می دهد که علیرغم اینکه در چندماهه گذشته به واسطه شیوع ویورس منحوس کرونا گاهاً با یک سوم یا یک دوم ظرفیت مشغول کار بودند اما هزینه پذیرایی و تشریفات نشان می دهد که احتمالا در این ایام آمد و شدها آنطور که باید کنترل نشد وگرنه ثبت رکوردهای میلیاردی در این زمینه هیچ توجیهی ندارد. بانک سامان از جملات بانکهای خصوصی کشور است که بررسی صورتهای مالی آن از پایان سال ۹۸ تا ۶ ماهه ۹۹ برخی هزینه ها را نشان می دهد که پرداختن به آن می تواند در راستای روشنگری جالب توجه باشد. هزینه های نجومی که باید دید آیا مدیران بانک سامان از آن خبر دارند یا خیر؟ بررسی هزینه های نجومی البته تنها مربوط به خود بانک نیست بلکه شرکت های گروه نیز در این باره در دایره رصد قرار گرفتند.

 

هزینه های میلیاردی تشریفات و پذیرایی در ایام کرونا که رعایت پروتکل های بهداشتی با حداکثر ظرفیت در جایی مانند بانک که یکی از بیشترین قربانیان سازمانهای خصوصی در ایام کرونا را دارد موضوعی است که باید به آن دقت کرد. بیش از ۱۹۸ میلیارد ریال برای این بخش هزینه شده آن هم طی مدت ۶ ماه که باید دید در این روزها که همانطور که در بالا توضیح داده شد چه اتفاق ی افتاده که شاهد درج چنین رقمی هستیم؟

موضوع بعدی به پاداش هیت مدیره گروه مروبط میشود بیش از ۶۷ میلیارد ریال پاداش اعضای هیئت مدیره گروه در این صورتها مشاهده می شود که باید دید چه مقدار از آن مربوط به بانک و چه مقدار آن برای سایر گروه بانک سامان است. بانک سامان در حال حاضر ۷ شرکت وابسته دارد که اگر برای هرکدام آنها ۵ نفر هیئت مدیره در نظر بگیریم و با این رقم محاسبه کنیم به یک رکورد نجومی می رسیم البته منتظر توضیحات بانک سامان در این باره خواهیم بود تا ببنیم چه توضیحی درباره خواهد داشت اما فی المجلس باید گفت که نظارت دقیق تری در این بخش نیاز است تا از هدر رفت سرمایه ای که می تواند به صورت بهینه استفاده شود جلوگیری کرد. بررسی هزینه های نجومی بانک سامان می تواند تنها یک نمونه از هزاران مورد باشد.

 

 

 

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار