برنامه سازمان محیط زیست برای جسد «پیروز»

به گزارش رصد روز، معاون سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: لاشه پیروز برای کالبدشکافی انتقال داده و برخی آزمایش‌های دامپزشکی لازم روی آن انجام می‌شود. سپس تاکسیدرمی خواهد شد. با مرکز ملی ذخایر ژنتیکی تفاهمنامه‌ای داریم تا همزمان با کالبدشک...

به گزارش رصد روز، معاون سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد:

لاشه پیروز برای کالبدشکافی انتقال داده و برخی آزمایش‌های دامپزشکی لازم روی آن انجام می‌شود. سپس تاکسیدرمی خواهد شد.

برنامه سازمان محیط زیست برای جسد «پیروز»

با مرکز ملی ذخایر ژنتیکی تفاهمنامه‌ای داریم تا همزمان با کالبدشکافی اندام‌های جنسی او را بردارند و ذخیره کنند. در آینده در صورت نیاز می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

به عبارتی ژن «پیروز» تا همیشه حفظ خواهد شد.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار