برنده اصلی یارانه آرد کیست؟

به گزارش رصد روز، حساسیت اجتماعی موجود درباره نان و سهم این کالا در مصرف دهک‌های پایین موجب شده یارانه‌های بالایی به این بخش اختصاص پیدا کند. برخی مسئولان دولتی می‌گویند در حالی که قیمت آرد در بازار آزاد به هر کیسه بیش از ۵۰۰ هزار تومان ر...

به گزارش رصد روز، حساسیت اجتماعی موجود درباره نان و سهم این کالا در مصرف دهک‌های پایین موجب شده یارانه‌های بالایی به این بخش اختصاص پیدا کند.
برخی مسئولان دولتی می‌گویند در حالی که قیمت آرد در بازار آزاد به هر کیسه بیش از ۵۰۰ هزار تومان رسیده، قیمت آرد دولت کمتر از ۵۰ هزار تومان است و همین موضوع به انحراف منابع منجر شده است.

در این میان این ابهام وجود دارد که رانت مربوط به یارانه آرد به چه کسی می‌رسد؟ مردم یا تولیدکننده؟ برنده اصلی این رانت چه کسی است؟ مرتضی میثمی‌فرد – بنیانگذار تک‌ماکارون – پاسخ این سوال را می‌دهد.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار