برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی در بانک قرض الحسنه رسالت

به گزارش رصد روز به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، این دوره به منظور توسعه دانش کارکنان در حوزه علوم بانکی با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی طی دو روز و با حضور تمامی مدیران بانک و کارشناسان مربوط این حوزه برگزار شد.  ...

به گزارش رصد روز به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، این دوره به منظور توسعه دانش کارکنان در حوزه علوم بانکی با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی طی دو روز و با حضور تمامی مدیران بانک و کارشناسان مربوط این حوزه برگزار شد. 


گفتنی است بانک قرض الحسنه رسالت به عنوان اولین بانک بدون شعبه کشور، همواره در مسیر اعتلای صنعت بانکداری کشور گام برداشته و در تعامل با برترین موسسات آموزشی و پژوهشی، در خصوص برگزاری دوره های متناسب با فضای تحول و توسعه، همچنان پیشرو بوده است.

مطالب مرتبط