بزگترین خطر برای تهران زلزله است

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، زلزله را خطر عمده پایتخت از منظر حوادث برشمرد و مدیریت بحران و تسهیل در تردد را از اهداف احداث آزادراه کنارگذر جنوبی تهران، عنوان کرد.

به گزارش رصد روز ، علی بیت اللهی در خصوص انجام مطالعات آن مرکز در رابطه با ایمنی و رعایت الزامات ساخته نشدن شریان‌های حیاتی در کنار گسل‌های فعال در  احداث کنار گذر جنوبی تهران که در هفته‌های آتی افتتاح خواهد شد، گفت: از آنجاییکه برای جاده‌های این منطقه اثر گسلش حاد نیست، مطالعات مربوط به تحرکات گسل‌ها به شکل ویژه که در مورد ساختمان‌ها و اماکن انجام می‌شود، مدنظر نبوده است.  در عین حال به جهت اهمیتی که کنار گذر جنوبی تهران در مدیریت بحران و تسهیل در تردد در زمان رخداد زلزله‌ها و سایر حوادث دارد، توجه به مطالعات تحرکات گسل‌ها در این مناطق، مدنظر قرار گرفت.

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه حل مسایل ترافیکی به عنوان اصلی ترین هدف از اجرای پروژه کنار گذر جنوبی تهران مطرح شده است، توضیح داد: در خصوص اجرای این پروژه و کمک به مدیریت بحران، بحث‌های فراوانی مطرح شد. از جمله آنها بررسی تخلیه شهر تهران در مواقع بحران و زلزله‌های بزرگ بوده که بار ترافیکی بزرگی ایجاد خواهد کرد. به همین جهت ضرورت داشت تا راه‌های جایگزین به سمت غرب و حنوب تهران که بتواند گره‌های ترافیکی را در مواقع بحران باز کند، موردتوجه قرارگیرد.

بیت اللهی خاطرنشان کرد: وقوع زلزله در تهران با توجه به زلزله خیز بودن این منطقه، خطر عمده شهر تهران به شمار می‌رود. به همین جهت احداث کنارگذر جنوبی تهران از منظر تسهیل در تردد در هنگام بحران در شهر تهران بسیار موثر است.

وی گفت: در ارتباط با مطالعات احداث این راه، مطالعات پایه‌ای در مورد آب‌گذرها، خطر سیل و مواردی از این نمونه‌ها، انجام شده است. اما با توجه به آنکه محدوده جنوبی شهر تهران، گسل با قابلیت جابه‌جایی عمده ندارد، نگرانی خاصی از نظر ایمنی وجود ندارد.

آزادراه کنارگذر جنوب تهران و البرز از محدوده آبیک (غرب کرج) شروع می‌شود و از بخش جنوبی البرز و بخش جنوبی تهران عبور می‌کند و به آزادراه حرم تا حرم در منطقه چرم‌شهر متصل می‌شود. این آزادراه در منطقه گلوگاه ترافیک عبوری تهران و البرز خواهد بود. آزادراه کنارگذر جنوبی تهران و کرج ۱۶۰ کیلومتر طول دارد و به صورت دو باند ۶ خطه خواهد بود.

 

 

 

 

 

ایلنا

مطالب مرتبط

آخرین اخبار