بهانه توسعه شادگان بکام خارجی‌های دوست

بهره‌برداری امری حاکمیتی و بالادستی است. واگذاری بهره‌برداری نفت به بخش خصوصی طبق اصل ۴۴ و منویات رهبری ممنوع است.چرا باید واحدهای بهره‌برداری مارون ۳ و ۴ در سکوت خبری به بهانه توسعه میدان شادگان به یک شرکت خارجی واگذار شود؟

به گزارش رصد روز، بهره‌برداری امری حاکمیتی و بالادستی است. واگذاری بهره‌برداری نفت به بخش خصوصی طبق اصل ۴۴ و منویات رهبری ممنوع است.چرا باید واحدهای بهره‌برداری مارون ۳ و ۴ در سکوت خبری به بهانه توسعه میدان شادگان به یک شرکت خارجی واگذار شود؟

اصلا چرا باید توسعه شادگان با ضریب بازیافت نزدیک ۷۰ درصد به خارجی‌ها واگذار شود؟

25206

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط