به جای توانمندان، افراد چاپلوس و غیرمتخصص جذب شده‌اند!

به گزارش رصد روز، حسین انصاری‌راد نماینده مجلس ششم می‌گوید: به جای توانمندان، افراد چاپلوس و غیرمتخصص جذب شده‌اند!   متاسفانه ما درگیر بیماری «اخراج استادان و نخبگان و متفکران مستقل» هستیم و افراد ضعیف را به جای آن‌ها گذاشتیم؛ نتیجه این ش...

به گزارش رصد روز، حسین انصاری‌راد نماینده مجلس ششم می‌گوید: به جای توانمندان، افراد چاپلوس و غیرمتخصص جذب شده‌اند!   متاسفانه ما درگیر بیماری «اخراج استادان و نخبگان و متفکران مستقل» هستیم و افراد ضعیف را به جای آن‌ها گذاشتیم؛ نتیجه این شد کشوری که باید در تراز کشور‌های مرفه باشد، به کشوری تبدیل شده است که ۸۰ میلیون نفر آن یارانه می‌گیرند!

حجت‌الاسلام حسین انصاری‌راد نماینده پیشین مجلس در واکنش به روند حذف و خالص‌سازی که در کشور وجود دارد، به رویداد۲۴ می‌گوید: «خالص‌سازان در اقلیت هستند، حذف کردن افراد از ابتدای انقلاب شروع شده بود و تا به امروز هم ادامه دارد کار افراد ضعیفی است که نخبه و مستقل نیستند و لیاقت ندارند که افراد توانمند را در کنار خودشان داشته باشند.» بخش‌های مهم این مصاحبه را در ادامه بخوانید:

*‌ ‌ ایران یکی از کشور‌های برخوردار است؛ هم از لحاظ نفت و گاز و معادن هم از لحاظ موقعیت انسانی و جغرافیایی. اما امروز گرفتار یک فرق کمرشکن شده است که از از این جهت؛ یعنی از لحاظ فرق گذاشتن، در مرز شکست انحطاط  است.

*‌ ‌ اگر از برخی از تهدید‌ها بگذریم، از آغاز پیروزی انقلاب، کارشناسان، دانشمندان و کسانی که دارای فکر و شخصیت مستقل بودند و اهل تملق و چاپلوسی نبودند و اشکالات را بازگو می‌کردند را کنار زدند. به عبارت دیگر علت وضعیت ورشکسته امروز کشورمان در همه زمینه‌ها، این است که کارشناسان و شخصیت‌های نخبه مستقل را از همان ابتدا تا به امروز از عرصه فعالیت و مدیریت تحت عناوین مختلفی اخراج کردند.

*‌ ‌ به جای توانمندان، افراد چاپلوس و غیرمتخصص جذب شده‌اند!  متاسفانه ما درگیر این بیماری هستیم، بیماری اخراج استادان و نخبگان و متفکران مستقل. این‌ها را از مدیریت اخراج کردیم و افراد ضعیف را به جای آن‌ها گذاشتیم؛ نتیجه این شد کشوری که باید در تراز کشور‌های مرفه و توسعه یافته باشد، به کشوری تبدیل شده است که ۸۰ میلیون نفر آن یارانه می‌گیرند!

*‌ یک حکومت قوی و توانمند از افراد نیرومند استفاده می‌کند و با این رویه‌ای که در پیش گرفته شده، قطعا شکست خواهیم خورد. این فرمان به گفته برخی از کارشناسان ما را به دره می‌برد زیرا نتوانسته‌اند نیرو‌های توانمند و نخبگان با اخلاق را جذب کند.

*‌ ‌ خالص‌سازان در اقلیت هستند، حذف کردن افراد که از ابتدای انقلاب شروع شده بود و تا به امروز هم ادامه دارد، کار افراد ضعیفی است که نخبه و مستقل نیستند و لیاقت ندارند افراد توانمند را در کنار خودشان داشته باشند. *‌ قدرت این افراد در تفکر نیست بلکه از نفوذ و همچنین رانت‌هایی است که در اختیار دارند.

*‌ از همان ابتدا قوای عاقله در کشور وجود داشت اما به آنها اجازه عرض‌اندام ندادند. به خاطر بیاورید که نگذاشتند نطق مهندس بازرگان در مجلس تمام شود. یا مثلا نگذاشتند نطق آقای چمران در مجلس تمام شود و او را از پشت میکرفن پایین کشیدند. آقای معین‌فر را کتک زدند، خاتمی را کنار گذاشتند و به تدریج همه افراد توانمند و احزاب رسمی و موثر کشور را کنار زدند.

*‌ آینده این وضعیت خوشایند نیست و به بن‌بست ختم می‌شود؛ همین بن‌بستی که حالا در اقتصاد، صنعت، مدیریت و حجاب پیش آمده و حتی در سیاست خارجی هم عمان و قطر باید برای ما وساطت کنند که به منافع خودمان برسید!

منبع:رویداد۲۴

مطالب مرتبط