بورسی ها اصلی‌ترین خریدار اوراق دولتی

نتایج چهارمین حراج اوراق دولتی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بورسی‌ها مشتری اصلی این اوراق بوده‌اند و بانک‌ها تنها 53 میلیارد تومان از اوراق منتشر شده را خریداری کرده‌اند.

به گزارش رصد روز، چهارمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جدید در تاریخ یکم خرداد ماه ۱۴۰۳ برگزار شد و بانک مرکزی نتایج آن را اعلام کرد. طبق گزارش بانک مرکزی، از حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه شده، تنها حدود ۳۵۰ میلیارد تومان توسط بازار سرمایه و بازار پول جذب شده است. از بین این دو مشتری اصلی، نقش‌آفرینی بازار سرمایه پررنگ‌تر بوده چرا که ۳۰۰ میلیارد تومان از این اوراق را بورسی‌ها جذب کرده‌اند. در مقابل، تنها یک بانک متقاضی خرید اوراق بوده که مبلغ آن ۵۳ میلیارد تومان بوده است.

چهار اوراق عرضه شده در حراج چهارم دولت

در حراج یکم خرداد ماه، دولت چهار نوع اوراق اسلامی منتشر کرده است. اولین اوراق، اراد ۱۵۷ است که به میزان ۳ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان و با نرخ سود ۲۸ درصد عرضه شده است. این نرخ، کمترین نرخ سود را در مقایسه با سه اوراق دیگر دارد.

دومین اوراق، اراد ۱۵۸ است که حجم عرضه آن ۹ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان و نرخ سود آن ۲۸.۵ درصد بوده است. اوراق سوم و چهارم نیز به ترتیب اراد ۱۵۹ و اراد ۱۶۰ بوده که هر کدام به ترتیب ۸ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان و ۱۰ هزار میلیارد تومان عرضه شده‌اند. نرخ سود اراد ۱۵۹ برابر با ۲۸.۷ درصد و نرخ سود اراد ۱۶۰ برابر با ۳۸.۹ درصد بوده است. به این ترتیب، کمترین و بیش‌ترین نرخ سود به ترتیب به اراد ۱۵۷ و اراد ۱۶۰ تعلق دارد.

نکته جالب این است که سود اوراق عرضه شده جدید دولت دوباره بار از ۲۸ درصد فراتر رفته است. البته شایان ذکر است که افزایش نرخ سود عمدتا تحت تاثیر مدت قرارداد تعیین می‌شود و هرچقدر نرخ سود بالاتر باشد به معنای سررسید بلندمدت‌تر اوراق است.‌

بنابراین، در مجموع ۳۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اوراق دولتی عرضه شده است. دو مشتری اصلی خرید این اوراق، بانک‌ و بازار سرمایه است. از میان بانک‌ها و موسسات مالی، تنها یک بانک خریدار اوراق بوده و حجم خرید آن فقط ۵۳ میلیارد تومان بوده است. این رقم نیز صرف خریداری اراد ۱۵۷ شده که نرخ سود آن کمتر از سایر اوراق و برابر با ۲۸ درصد بوده است. بازار سرمایه اما اقدام به خریداری ۳۰۰ میلیارد تومان از اراد ۱۶۰ بوده که نرخ سود آن بالاتر از بقیه و برابر با ۲۸.۹ درصد بوده است. برخی از تحلیل‌گران عقیده دارند که مشارکت کم بانک‌ها در خرید اوراق می‌تواند نشان‌دهنده توان مالی پایین آن‌ها باشد. همچنین، مشارکت بورسی‌ها در خرید اوراق با سود بالاتر نیز می‌تواند حاکی از چشم‌انداز نامطلوب آن‌ها نسبت به آینده باشد.

درآمد ۳۵۰ میلیاردی دولت از فروش اوراق

با احتساب مشارکت ۵۳ میلیارد تومانی یک بانک و مشارکت ۳۰۰ میلیارد تومانی بازار سرمایه، در مجموع ۳۵۳ میلیارد تومان از اوراق عرضه شده توسط دولت در حراج چهارم به فروش رسیده است. این در حالی است که همانطور که به آن اشاره شد، حجم اوراق عرضه شده به ۳۲.۸ همت می‌رسد. بنابراین تنها حدود یک درصد از اوراق عرضه شده دولتی توسط بازار پول و سرمایه جذب شده است. نکته جالب توجه این است که همین حجم اوراق نیز با کمترین و بیش‌ترین سود خریداری شده و اراد ۱۵۸ و اراد ۷۵۹ بدون متقاضی باقی مانده‌اند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط