شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افزایش ۱۲ هزار و ۷۵۳ واحد در رقم ۶۷۳ هزار و ۴ واحدی ایستاد.

بورس کامبک زد / بازگشت پول حقیقی به بازار سهام

شاخص کل فرابورس با رشد ۳۷۴ واحدی به رقم ۲۴ هزار و ۴۳۸ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش ۳ هزار و ۲۴۷ واحد به سطح ۱۱۹ هزار و ۳۵۷ واحد رسید.

ورود سرمایه به بورس

روز شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و ۱۳۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد.

امروز نماد حفارس بیشترین ورود پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۳۳ میلیارد تومان بود. پس از حفارس، نمادهای وبصادر، اخابر، حسینا و خزامیا بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

در سوی دیگر، بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای وآیند، شستا، بپاس، ساوه و ذوب تعلق داشت.

020813

نمادهای رهبر بازار

امروز فولاد، فملی، شپنا و شستا نمادهای سبزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در مقابل بسویچ، فرآور و کگاز از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای وسپهر، آریا و خاور بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای فزر، حپارسا و فجهان بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد حفارس بیشترین تراکنش را داشت و شستا و سصفها در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز خاور، فزر و کرمان بیشترین تراکنش را داشتند.

ارزش معاملات سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به ۸ هزار و ۴۷ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۹۰۹ میلیارد تومان بود که ۱۱ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.

ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۱۵ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۴ هزار و ۸۰ میلیارد تومان رسید.

020813

جدول معاملات

در معاملات امروز نماد حفارس بیشترین ارزش معاملات  بازار سهام  را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۱۷۹ میلیارد تومان بود.

پس از حفارس، خگستر بیشترین ارزش معاملات را داشت و فولاد رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد اخابر و سصفها در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام حفارس با تعداد ۷۲۹ میلیون و ۷۸۲ هزار و ۵۲۳ سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به خگستر تعلق داشت. دو نماد خودرو و وبصادر نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

صف‌های خرید و فروش بورس

در معاملات شنبه، ۱۰۷ نماد صف خرید داشتند و ۵۲ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۲۹۵ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۲۳۳ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۲۹ درصدی به ۴۰۳ میلیارد تومان رسید.

نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

020813