بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی بورس امروز ۱۸ آبان ۱۴۰۰

 در بورس امروز حقیقی‌ها حدود ۴۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد پنج هزار و ۲۲۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۵درصد یعنی چهار هزار و ۴۵۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان یک درصد از کل معاملات شد.

به گزارش رصد روز،افراد حقیقی امروز ۴۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند که بیشترین ورود پول حقیقی به بورس یا فرابورس مربوط به گروه فرآورده‌های نفتی و همچنین سهام پتروشیمی زاگرس بود.

 در بورس امروز حقیقی‌ها حدود ۴۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد پنج هزار و ۲۲۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۵درصد یعنی چهار هزار و ۴۵۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان یک درصد از کل معاملات شد.

بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فرآورده‌های نفتی»، «محصولات شیمیایی» و «هتل و رستوران» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «فلزات اساسی» و «استخراج کانه‌های فلزی»به نفع حقوقی‌ها تمام شد.

سه نماد «زاگرس»، «شپنا» و «شبندر» لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به «بپاس»، «فجهان» و «بوعلی» معطوف بود.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۴۹نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۸۶نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۳۶۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۲۹۰میلیارد تومان بود.

تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی

 

 

مطالب مرتبط