بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی بورس امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۰

افراد حقیقی امروز ۲۰میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند که بیشترین خروج پول حقیقی از بورس یا فرابورس مربوط به گروه فلزات اساسی و همچنین سهام پالایش نفت اصفهان بود.

به گزارش رصد روز،در بورس امروز حقوقی‌ها حدود ۲۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد چهار هزار و ۶۳۰میلیارد تومان بود و اشخاص حقوقی ۱۷درصد یعنی ۸۱۰میلیارد تومان سهام خریدند.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»، «فرآورده‌های نفتی» و «بیمه‌ و صندوق ‌بازنشستگی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» و «خودرو و ساخت قطعات» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

سه نماد «شپنا»، «فولاد» و «برکت» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «وبملت»، «خبهمن» و «دلر» معطوف بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری پالایش نفت اصفهان معادل ۳۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی بانک ملت با برتری ۶۴میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۷۲نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۷۶نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۳۱۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۳۳۰میلیارد تومان بود.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار