بیش از نصف اعضای هیئت مدیره بیمه البرز دو شغله هستند

به گزارش اختصاصی رصد روز ، موضوع مدیران چند شغله و تعاریف و برداشتهای مختلفی که از نص قانون می شود باعث شده تا تؤمور مدیران چندشغله همچنان در کشور باقی بماند و این در حالیست که روند صعودی آمار بیکاری در کشور فقط یک واقعیت را بیان می کند و...

به گزارش اختصاصی رصد روز ، موضوع مدیران چند شغله و تعاریف و برداشتهای مختلفی که از نص قانون می شود باعث شده تا تؤمور مدیران چندشغله همچنان در کشور باقی بماند و این در حالیست که روند صعودی آمار بیکاری در کشور فقط یک واقعیت را بیان می کند و آن اینکه کشور در شرایط اورژانسی بیکاری قرار دارد و نیازمند این است که مدیران دلسوز آن یکبار برای همیشه قید چند صندلی را بزنند و اجازه دهند تا سایرین هم از موهبت اشتغال برخوردار باشند. آفت مدیران چند شغله زمانی بیشتر می شود که می بینیم متأسفانه با حضور یک مدیر در یک شرکت گاهاً شرایطی ایجاد می شود که حضور برخی از نزدیکان دور و نزدیک مدیر با توجه یا بی توجه به شایستیگهایش در آن شرکت فراهم می شود و این مسئله آسیب جدی به ساختاری می زند که از موضوع عدم اشتغال مناسب برای جمعیت جویای کار خود رنج می برد. بگذریم از اینکه مدارج تحصیلی برخی به صورت حرفه ای اجازه فعالیت را در یک زمینه خاص یا یک پست مدیریتی نمی دهد. بررسی ها نشان میدهد که سه تن از اعضای موظف هیئت مدیره بیمه البرز دو شغله هستند.

مجید پناهی ریاست هیئت مدیره  بیمه البرز را در اختیار دارد. محسن پورکیانی عضو هیئت مدیره است که مدیریت نیز به او سپرده شده است. مجید نادری ، حمیدرضا توسلی و امین احمدیان نیز دیگر اعضای هیئت مدیره را تشکیل می دهند.

اعضای هیئت مدیره بیمه البرز

 

بررسی ها نشان میدهد که امین احمدیان در شرکت تازه تأسیس آینده آفرینان البرز به عنوان مدیرعامل حضور دارد.

امین احمدیان آینده آفرینان البرز

 

حمیدرضا توسلی در شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا به عنوان عضو هیئت مدیره حضور دارد.

 

حمیدرضا توسلی شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا

 

مجید نادری نیز در شرکت کارخانجات ایران مرینوس به عنوان رئیس هیئت مدیرع فعالیت می کند.

 

مجید نادری رئیس هیئت مدیره کارخانجات ایران مرینوس

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط