بیش از ۹۰ درصد گمرکات کشور خواب هستند

در ایران بیش از 140 گمرک وجود دارد ولی طبق اعلام گمرک، 88 درصد ترانزیت کشور فقط از 10 گمرک انجام می‌شود. تقریبا 92 درصد بقیه گمرکات کشور نیمه فعال و یا خواب هستند.

به گزارش رصد روز، جزئیات داده‌های منتشر شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد، در سال گذشته از بین ۱۰ گمرکی که حدود ۸۸ درصد ترانزیت توسط آنها انجام شده است؛ گمرک رجایی درصدر قرار دارد. سال ۱۴۰۲، یشترین میزان ترانزیت خارجی از مبدا گمرک منطقه ویژه شهید رجایی به میزان ۵ میلیون و ۱۷۰ هزار تن انجام گرفت که ۹/۳۶ درصد نسبت به ماقبل رشد نشان می‌دهد.

پس از گمرک منطقه ویژه شهید رجایی، گمرکات پرویزخان و باشماق به ترتیب با ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تن و یک میلیون و ۹۳۸ هزار تن در بین گمرکات عمده مبدا ترانزیت خارجی بیشترین میزان ترانزیت خارجی را به خود اختصاص دادند.

در سال ۱۴۰۲ ترانزیت خارجی از مبدا گمرک پرویزخان ۳۶۸ درصد و از مبدا گمرک باشماق ۵۷ درصد افزایش داشته است.

درضمن گمرک بازرگان با انجام تشریفات ترانزیت خارجی یک میلیون و ۱۸۸ هزار تن، گمرک سرخس با ۷۲۳ هزار تن، بیله‌سوار با ۶۷۴ هزار تن، آستارا با ۵۴۹ هزار تن، جلفا با ۵۴۲ هزار تن، بندر لنگه با ۴۸۲ هزار تن و گمرک منطقه ویژه اقتصادی آستارا با ۴۵۶ هزار تن در بین گمرکات عمده مبدا ترانزیت خارجی در رده های چهارم تا دهم قرار گرفتند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار