با تکرار نتایج قابل توجه در صورتهای مالی و گزارشات بیمه مرکزی

بیمه دانا بهترین شرکت بیمه ای بخش خصوصی

کسب رتبه نخست در بین شرکتهای بیمه ای بخش خصوصی و قرارگیری در جایگاه دوم در کل صنعت بیمه و در اختیار گرفتن سهمیه های قابل توجه برخی رشته های بیمه در کل صنعت بیمه و تراز مالی خوب نتایج بیمه دانا در پایان آذرماه بود.

به گزارش رصد روز، همانطور که قابل پیش بینی بود بیمه دانا در شرایطی ۹ ماهه ۱۴۰۲ را به پایان رساند که در اکثر شاخص های مالی تعیین کننده در صورتهای مالی آن روند افزایشی را گزارش می کند. رشد ۶۵ درصدی درآمدهای ناخالص بیمه ای، بهبود ۶۶ درصدی درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای، ارتقاء ۶۷ درصدی درآمدهای بیمه ای و ۵۸ درصدی سایر درآمدهای شرکت، روند رو به جلوی درآمدهای عملیاتی و در نهایت افزایش ۴۴ درصدی سود انباشته و ۴۸ درصدی دارایی ها از جمله مهمترین دستاوردهای بیمه دانا در پایان آذرماه سال جاری بود.

جایگاه دوم بیمه دانا در صنعت بیمه و جایگاه نخست در شرکت بیمه ای بخش خصوصی

بیمه دانا که ۹ ماهه ۱۴۰۲ را با حق بیمه تولیدی ۲۶۲ هزار و ۳۲۱ میلیارد ریالی و کسب سهم ۱۸ درصدی بازار به پایان رسانده بود توانست با این میزان بیمه صادره در جایگاه نخست شرکتهای بیمه ای بخش خصوصی قرار گیرد.براساس آمار بیمه مرکزی میزان حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه ای در دو بخش خصوصی و دولتی بیش از ۲ میلیون و ۱۹ هزار میلیارد ریال بود که بیمه دانا سهم ۱۳درصدی از این میزان را به خود اختصاص داد تا جایگاه دوم صنعت بیمه ازایم حیث را برای خود داشته باشد.

از دیگر نتایج بیمه دانا در ۹ ماهه ۱۴۰۲ باید به سهم ۴۴ درصدی بیمه های حوادث این شرکت در کل صنعت بیمه اشاره کرد. براساس آخرین آمار بیمه مرکزی میزان صدور حق بیمه در رشته های حوادث در کل صنعت بیمه ۱۶ هزار و۲۷۷ میلیارد بود که بیمه دانا با صدور ۷ هزار و ۲۲۸ میلیارد ریال سهم قابل توجهی در این رشته داشت.

این شرکت بیمه ای با صدور ۱۵۳ هزار و ۲۰۵ میلیارد ریال حق بیمه در رشته درمان توانست سهم ۲۲.۳۵ درصدی را در کل صنعت بیمه در این رشته از آن خود کند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط