بررسی وضعیت سهامداری بیمه مرکزی در شرکتهای بورسی

بیمه مرکزی متضرر از وضعیت نابسامان بورس

تنوع سبد بیمه مرکزی در بورس اگرچه استراتژی قابل قبولیست اما با این همه نگاهی به وضعیت سهامداری آن نشان می دهد که بیمه مرکزی یکی از قربانیان اصلی بی توجهی مدیران اقتصادی به بازار سرمایه است.

به گزارش اختصاصی رصد روز، درآمدزایی و خلق ارزش افزوده در شرایط پیچیده اقتصادی دارای ظرافتهاییست که بی شک بدون دانش اقتصادی حاصل نخواهد شد. هرچند که در سالهای گذشته اقتصاد کشور رو موج تورم حرکت کرده و ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته است و شاخص فلاکت در سال گذشته روندی نگران کننده به خود گرفت اما با این همه تحلیل درست از برخی بازارهای دارای پتانسیل سرمایه گذاری این امکان را ایجاد می کند تا شرایط رشد سرمایه فراهم باشد که این موضوع هم متأثر از روند بازارهای جهانی و اثرگذاری آن در بخشهای مختلف اقتصادیست.

کشورمان سال گذشته را با قرارگیری در جایگاه نوزدهم شاخص فلاکت به پایان رساند. رتبه بندی کشورها از این حیث از بدترین به بهترین در جدول شاخص فلاکت عمق نگرانی را در خصوص جایگاه کشورمان در سال ۱۴۰۲ را نشان می دهد که نیاز به بررسی جدی و آسیب شناسی مبتنی بر دانش دارد.

در این میان نوع و کیفیت سرمایه گذاریها توسط سازمانها و بخش های مختلف می تواند اثرات تورمی حاصل از مدیریت اقتصادی را کاهش داده و منجر به خلق نتیجه ای متفاوت شود هرچند که این موضوع مسئولیت مدیران اقتصادی را کاهش نمی دهد.

بررسی ها نشان می دهد که بیمه مرکزی در حال حاضر ۱۹ میلیارد و ۱۳۳ میلیون برگه سهم در ۲۲ شرکت بورسی دارد که گروههای دارویی، سرمایه گذاری، تأمین سرمایه، نفت، محصولات شیمیایی، فلزات، معدن،پتروشیمی، رایانه و لاستیک سازی سبد سهامداری بیمه مرکزی را شامل می شود در این میان گروههای سرمایه گذاری و دارویی به لحاظ تعداد نمادهای متعلق به این گروهها در سبد سهامداری بیمه مرکزی بیشتر به چشم می خورند.

از حیث تعداد سهام نماد “وبیمه” بیشترین سهم را در سبد بیمه مرکزی دارد. براساس معاملات روز ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ بیمه مرکزی ۹ میلیارد و ۴۴۰ هزار سهم شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه را در اختیار داشته و پس از آن نمادهای “وامید”، “تاپیکو” و “وصندوق” دیده می شوند. در انتهای جدول نیز نمادهای  “دارو” و “شرانل” که به ترتیب ۳۷ میلیون ۴۱۵ هزار و ۲۹ میلیون و ۸۱۱ هزار سهمشان در اختیار بیمه مرکزیست قرار دارند.

جدول سهامداری بیمه مرکزی از حیث تعداد برگه سهم در پایان معاملات ۱۶ خرداد ۱۴۰۳

نام نماد تعداد برگه سهم در اختیار بیمه مرکزی
وبیمه ۹.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰
وامید ۱.۵۱۳.۰۰۰.۰۰۰
تاپیکو ۱.۰۸۱.۰۰۰.۰۰۰
وصندوق ۱.۰۵۲.۰۰۰.۰۰۰
فاسمین ۸۰۱.۰۶۲.۰۰۰
وبانک ۷۶۸.۲۰۰.۰۰۰
تنوین ۷۵۰.۹۲۲.۰۰۰
کاما ۵۳۸.۶۲۱.۰۰۰
سیستم ۴۹۸.۴۴۸.۰۰۰
پارسان ۴۲۳.۱۵۲.۰۰۰
پکویر ۳۴۲.۸۱۸.۰۰۰
مبین ۳۱۳.۰۰۰.۰۰۰
شبریز ۳۱۱.۷۰۵.۰۰۰
تیپیکو ۲۹۸.۲۸۹.۰۰۰
بفجر ۲۷۹.۲۹۲.۰۰۰
دالبر ۲۵۶.۳۲۹.۰۰۰
قرن ۱۲۱.۱۱۱.۰۰۰
فروی ۱۰۶.۲۳۱.۰۰۰
وپخش ۱۰۱.۳۲۰.۰۰۰
کاسپین ۷۰.۰۰۰.۰۰۰
دارو ۳۷.۴۱۵.۰۰۰
شرانل ۲۹.۸۱۱.۰۰۰
جمع کل ۱۹.۱۳۳.۷۲۶.۰۰۰

taadad sham bymh mrkzy 666376579e3a2

اما درصد سهامداری بیمه مرکزی در هریک از این نمادها جدول فوق را کمی تغییر می دهد بطوریکه نماد کاسپین از لحاظ درصد سهامداری بیمه مرکزی در جایگاه دوم و  نماد سیستم که ۴.۹۸ درصد سهامش در سبد بیمه مرکزیست در جایگاه سوم قرار می گیرد.

نام نماد درصد سهامداری بیمه مرکزی
وبیمه %۵۸.۹۹
کاسپین
سیستم %۴.۹۸
تنوین %۴.۸
پکویر %۳.۵
فاسمین %۳.۳۳
فروی %۲.۹۵
وبانک %۲.۸۱
تیپیکو %۲.۷۱
دالبر %۲.۶۹
وصندوق %۲.۵۸
قرن %۲.۰۱
کاما %۱.۷۹
وامید %۱.۵۵
مبین %۱.۵۴
شرانل %۱.۴۹
بفجر %۱.۴۳
دارو %۱.۴۳
وپخش %۱.۲
تاپیکو %۱.۰۶
پارسان %۱.۰۴
شبریز %۱.۰۳

drsd shamdary bymh mrkzy 6663767042af6

نگاهی به درآمد هر سهم (EPS) هریک از این نمادها در پایان معاملات چهارشنبه ۱۶ خرداد نشان می دهد که ظرفیتهای رشد و بهره وری برخلاف تصور در برخی نمادهای متوسط بیش از نمادهای بزرگ قابل تخمین است بطوریکه EPS نماد شرانل با اختلاف نسبت به سایر نمادها درصد جدول قرار دارد و البته ذکر این نکته الزمامیست که رصد و پایش نمادهایی که پتانسیل سودآوری و درآمدزایی داشته باشند مهمترین مسئله ایست که در سرمایه گذاری بورسی نقش آفرینی می کند.

نام نماد درآمد هرسهم (EPS) (ریال)
شرانل ۹,۳۶۸
بفجر ۴,۹۳۹
تیپیکو ۴,۴۶۹
کاسپین ۳,۲۴۵
پارسان ۳,۰۰۵
تاپیکو ۲,۸۶۴
وصندوق ۲,۶۶۸
وبانک ۲,۶۶۶
وامید ۲,۵۶۸
شبریز ۲,۰۴۵
سیستم ۱,۸۱۷
دارو ۱,۲۴۵
پکویر ۹۲۲
دالبر ۷۷۱
فاسمین ۷۳۳
مبین ۶۱۸
تنوین ۳۱۳
وبیمه ۲۰۲
کاما ۱۵۴
فروی (۱۳۰)

eps 66637617e9570

مروری بر وضعیت بازدهی و نقدشوندگی نمادهای فوق نشان میدهد که برای سر و سامان دادن به وضعیت بورس باید بیش از پیش تعجیل کرد چرا که در غیر اینصورت اندک رمق های باقی مانده در اقتصاد دست به عصا هم قطع خواهد شد که هرگز برآیند خوبی برای مدعیان اصلاح وضعیت اقتصادی نخواهد بود.

از بین ۲۲ نمادی که بیمه مرکزی سهامداری آنان را در اختیار دارد تنها ۶  نماد یکسال گذشته را با بازدهی مثبت پشت سر گذاشتند و سایر نمادها با بازدهی منفی اثری نامطلوب بر خلق ارزش و افزایش سرمایه داشتند.

نماد تنوین با بازدهی منفی %۵۲.۴ ضعیف ترین عملکرد در یکسال گذشته از این جهت را داشت و پس از آن نماد وبیمه که بیمه مرکزی عمده سهامدار آن است با بازدهی منفی %۴۲.۳۶ در یکسال اخیر علیرغم سرمایه گذاریهای کلان در حوزه املاک دیده می شود و بهترین نتیجه از این حیث با بازدهی مثبت %۸۰.۲۶ مربوط به نماد سیستم است.

نام نماد بازدهی و نقدشوندگی در یکسال گذشته
سیستم ۸۰.۲۶%
پکویر ۳۱.۶۵%
وبانک ۱۸.۵۷%
وامید ۱۵.۰۵%
قرن ۲.۷۷%
وصندوق ۰.۸۳%
بفجر -۱.۵۳%
پارسان -۲.۲۱%
کاسپین -۳.۶۴%
تاپیکو -۴.۸۴%
شرانل -۴.۹۸%
تیپیکو -۹.۰۸%
کاما -۱۴.۸۷%
وپخش -۱۶.۰۳%
شبریز -۱۹.۷۳%
دالبر -۲۰.۵%
مبین -۲۸.۲۷%
فاسمین -۲۸.۳۴%
دارو -۳۷.۲۸%
فروی -۳۹.۴۹%
وبیمه -۴۲.۳۶%
تنوین -۵۲.۴%

bazdhy o nkdshondgy 666376369b475

این اتفاق در شرایطی می افتد که روند افسارگسیخته تورم، قیمت ارز، طلا و سایر فلزات گرانبها و نوسانات انرژی در بازار داخلی طی یکسال گذشته این سؤال را مطرح می کند که اگر بازار سرمایه تابعی از تورم است پس چرا بازار سرمایه روندی معکوس به خود گرفته و مدیران اقتصادی که بنا بود مشکل بورس را چند روزه حل کنند چرا ذره ای از دانش خود را خرج این مسئله نمی کنند؟

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

منبع : رصد روز

مطالب مرتبط

آخرین اخبار