تخلف آشکار یک بانک خصولتی در عین بی کفایتی!!!

به گزارش اختصاصی رصد روز ، یکی از بانکهای خصولتی حاضر در بازار سرمایه که علیرغم اتفاقات عجیب و غریب بازار بورس مدتهاست رنگ تابلوی قرمز را به خود ندیده و با فرمولی عجیب همواره سبزپوش یوده موضوع عجیبی را رقم زده که می تواند محل توجه باشد. ا...

به گزارش اختصاصی رصد روز ، یکی از بانکهای خصولتی حاضر در بازار سرمایه که علیرغم اتفاقات عجیب و غریب بازار بورس مدتهاست رنگ تابلوی قرمز را به خود ندیده و با فرمولی عجیب همواره سبزپوش یوده موضوع عجیبی را رقم زده که می تواند محل توجه باشد. این بانک که مدتهاست اعضای هیئت مدیره آن به دنبال خروج از بازار سرمایه هستند انحرافی معنادار را نشان می دهد که یا باید در عدم اشراف اطلاعاتی مدیران آن جستجو کرد و یا در بی توجهی آن به قوانین.

بررسی ها نشان میدهد که بانک در حال حاضر با کفایت سرمایه ۳.۲۴ درصد روبروست که می تواند محل توجه سهامداران باشد اما این فاصله معنادار از حداقل کفایت سرمایه نیز مانع از تخلف این بانک نشده زیرا همانطور که در گزارش حسابرس بانک مشاهد می شود با توجه به انتقال قهری برخی املاک از صندوق های سامان دهی شده نسبت خالص دارایی های ثابت بانک در تاریخ ترازنامه ۴۹۰ درصد می باشد که حدنصاب در دستورالعمل بانک مرکزی ۷۵ درصد است.

انحراف بزرگ مدیران این بانک خصولتی از قوانین مصرح در نظام بانکی تنها یک پیام را مخابره می کند که برخی مدیران بانک یا در دایره پشت گرمی خوبی قرار دارند و یا از بی اثری برخی از قوانین بازدارنده مطلع هستند.

لازم به ذکر است انتقال قهری یعنی انتقال مال منقول یا غیر منقول یا مطالبات کسی به دیگری است بدون اینکه بین آن دو توافقی صورت گرفته باشد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط