تسهیلات چند صد میلیونی یک بانک خصوصی به کارمندان / تکرار دریافتی های نجومی با عنوانی متفاوت

به گزارش اختصاصی رصد روز ، سال ۹۵ موضوع پرداخت تسهیلات بانکی به خصوص قرض الحسنه آن هم بدون سقف به مدیران و کارمندان بانکی حسابی سر و صدا راه انداخت تا اینکه این ردیف تسهیلاتی برای مدیران بانکی و برخی از مدیران دولتی حذف شد. کمی قبل تر نیز...

به گزارش اختصاصی رصد روز ، سال ۹۵ موضوع پرداخت تسهیلات بانکی به خصوص قرض الحسنه آن هم بدون سقف به مدیران و کارمندان بانکی حسابی سر و صدا راه انداخت تا اینکه این ردیف تسهیلاتی برای مدیران بانکی و برخی از مدیران دولتی حذف شد. کمی قبل تر نیز موضوع حقوق های نجومی در صدر اخبار بنگاههای اقتصادی بود و همه این اتفاقات در شرایطی می افتاد که بسیاری از بانکها اذعان داشتند که منابع کافی برای افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را ندارند. مخالفت شدید نمایندگان مجلس با این ادعا سبب شد تا بانکها در مقابل این مسئله تسلیم شوند زیرا به عقیده وکلای ملت بانکها اگر از میزان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به کارمندان خود کاهش می دادند می توانستند وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی را بدون هیچ مشکلی پرداخت کنند.

این مقدمه کوتاه بی شباهت به موضوع گیری برخی از بانکها نسبت به تصمیمات جدید مانند پرداخت تسهیلات بدون ضامن تا سقف ۵۰ میلیون ، اخذ یک ضامن در تسهیلات ازدواج و سخت گیریهای بی مورد دیگر نیست. آنطور که صورتهای مالی بانکهای خصوصی نشان میدهد برخی از بانکها به کارمندان خود وامهای کلان پرداخت می کنند. این اتفاق در شرایطی می افتد که هنوز بسیاری از مردم علیرغم سپرده گذاری در بانکها نمی توانند به راحتی تسهیلات مورد نظر خود را دریافت کنند. جدا از اینکه شرایط ویژه برخی بانکها برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی کارمندان و میزان اقساط آن قابل توجه است نباید از این مسئله مهم غافل شد که محدودیت پرداخت تسهیلات به کارمندان بانکی جزو قوانین نظام بانکی است یعنی یک کارمند بانکی در طول دوران خدمت خود نمی تواند بیش از ۲۵۰ میلیون از بانک خود تسهیلات دریافت کند.

شکاف کارمندان بانکی با مردم عادی در دریافت تسهیلات

 

در عین حال مشاهده می شود که برخی از بانکهای خصوصی با تسهیلات چند صد میلیونی به کارمندان خود در مسیر خلق شگقتی هستند. بررسی ها نشان می دهد که یک بانک خصوصی در ۶ ماهه ۱۴۰۰ به یک هزار و ۶۷۰ نفر از کارمندان خود بیش از ۳۸۷ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که با یک حساب سرانگشتی سهم هریک از پرسنل به بیش از ۲۳۰ میلیون تومان می رسد که دو سؤال را به ذهن متبادر می کند اول اینکه با نزدیک شدن به سقف تسهیلات کارمندان بانک آیا در صورتهای مالی پایان سال شاهد کاهش این پرداختها خواهیم بود؟ و سؤال مهم دیگر آنکه آیا عامه مردم نیز برای دریافت چنین تسهیلاتی می توانند به راحتی اقدام کنند یا باید با بخشنامه های عجیب و غریب بجنگند؟

تسهسیلات قرض الحسنه تسهیلات کارمندان بانکی

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط