تصویری دیده نشده از کودکی احمدشاه قاجار

امروز نهم اسفند سالگرد درگذشت سلطان‌احمدشاه آخرین پادشاه قاجار است. او در سیزده‌سالگی به سلطنت ایران رسید، در بیست‌ونه‌سالگی از سلطنت خلع شد و در سی‌وسه‌سالگی در پاریس درگذشت.

به گزارش رصد روز،  امروز نهم اسفند سالگرد درگذشت سلطان‌احمدشاه آخرین پادشاه قاجار است. او در سیزده‌سالگی به سلطنت ایران رسید، در بیست‌ونه‌سالگی از سلطنت خلع شد و در سی‌وسه‌سالگی در پاریس درگذشت.

8 65e0343a18fa2

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط