تصویر جذاب مهتاب کرامتی در ۵۱ سالگی

تصویر جذاب مهتاب کرامتی در 51 سالگی می تواند چالشی برای خوب زیستن و خوب ماندن برای سایر فعالان این حوزه باشد. 

به گزارش رصد روز ، مهتاب کرامتی چهره جذاب سینما با انتشار تصویری از خود در سن ۵۱ سالگی نشان داد که هنوز هم چیزی از جوانهای سینما کمتر ندارد و می توانیم سالها او را با این تصویر در قاب سینما ببینیم. تصویر جذاب مهتاب کرامتی در ۵۱ سالگی می تواند چالشی برای خوب زیستن و خوب ماندن برای سایر فعالان این حوزه باشد.

 

 

تصویر جذاب مهتاب کرامتی در ۵۱ سالگی

 

 

 

مطالب مرتبط