تعاونی ها مدل اقتصادی موفقی در سراسر دنیا هستند

معادی معاون مدیر عامل در امور استانها و شعب در بازدید از شرکت تعاونی خدمات درمانی مریم گفت :تعاونی یک شاکله و مدل اقتصادی موفق است که ظرفیتهای آن در کشورهای پیشرفته دنیا به نحو مطلوب شناسایی و مورد بهره برداری قرار گرفته است. به گزارش رصد...

معادی معاون مدیر عامل در امور استانها و شعب در بازدید از شرکت تعاونی خدمات درمانی مریم گفت :تعاونی یک شاکله و مدل اقتصادی موفق است که ظرفیتهای آن در کشورهای پیشرفته دنیا به نحو مطلوب شناسایی و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

به گزارش رصد روز به نقل از روابط عمومی استان البرز،  معادی معاون مدیرعامل در امور بازاریابی و استانها ، طی بازدید از شرکت تعاونی خدمات درمانی مریم در استان البرز اظهار داشت: این شرکت تعاونی نیز به عنوان یک الگوی موفق تعاونی در کشور مطرح می باشد.
وی افزود: امروز دستاورد موفق یک تعاونی را به وضوح شاهد هستیم و چنانچه همه ارکان دولت و کشور در حوزه تعاون به وظایف و برنامه ریزی های صورت پذیرفته عمل نمایند، شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش تعاونی ها خواهیم بود.
معاون مدیر عامل در امور استانها و شعب با بیان این مطلب که نیاز به سیاستگذاری صحیح در حوزه تعاون از الزامات این حوزه می باشد تصریح کرد: باید بر اساس برنامه ریزی صحیح، نیازسنجی و سایر اقدامات، بخش تعاون را ساماندهی و حمایت نماییم و ظرفیتهایی مطلوب را جهت جهش و ارتقاء وضعیت تعاونی ها ایجاد نماییم.
وی با اشاره به حمایت حداکثری بانک توسعه تعاون از تعاونی ها گفت: بحمدالله امروز کمترین خطا و هدر رفت در تخصیص منابع بانک توسعه تعاون به شرکتهای تعاونی و تولیدی و سایر بخشهای اقتصادی کشور وجود دارد و چنانچه دولت به تکالیف خود در قبال بانک توسعه تعاون و بخش تعاون عمل نماید شاهد حمایت بیش از پیش از بخش تعاون در حوزه های مختلف خواهیم بود.
در ادامه حسن شریفی معاون مدیرعامل در امور عملیات بانکی نیز با قابل توجه دانستن پیشرفتهای شرکت تعاونی خدمات درمانی مریم در حوزه خدمات درمانی و سلامت اظهار داشت: تمام تلاش همکاران ما در بانک توسعه تعاون به رغم محدودیت منابع و مشکلات تامین منابع، انعطاف پذیری حداکثری در خصوص قوانین و مقررات تخصیص اعتبار به تعاونی ها بوده و تمام تلاشمان القاء حس همکاری به تعاونی ها و ایجاد تعامل مطلوب در این خصوص می باشد.
دکتر دلشاد مدیرعامل شرکت تعاونی خدمات درمانی مریم نیز با تشکر از حسن توجه مجموعه مدیریت بانک توسعه تعاون به این تعاونی گفت: تعاون گروه ضعیفی نمی باشد و در صورت حمایت و پشتکار قادر است به گروهی عظیم با ظرفیت و عملکرد موفق ارتقاء یابد.
در این بازدید ، احمد محمدی سرپرست مدیریت امور اعتباری ، صیاد رحمانپور سرپرست مدیریت امور استانها و شعب و یونس کلانتری رئیس اداره کل مشتریان و توسعه بازار حضور داشتند.

مطالب مرتبط