تعداد معترضین مشخص شد!

از جمعیت حدود ۹۰میلیونی ایران چند نفر در طول ۳هفته به میدان آمدند؟ تکراری‌ها ‌را هم چندبار محاسبه کنیم به ۳۰هزار نفر نمی‌رسد. به گزارش رصد روز، کمتر اتفاق می‌افتاد که محتوای تولیدی چند رسانه معاند در یک پروژه، تحلیل و راستی‌آزمایی شود، ام...

از جمعیت حدود ۹۰میلیونی ایران چند نفر در طول ۳هفته به میدان آمدند؟ تکراری‌ها ‌را هم چندبار محاسبه کنیم به ۳۰هزار نفر نمی‌رسد.

به گزارش رصد روز، کمتر اتفاق می‌افتاد که محتوای تولیدی چند رسانه معاند در یک پروژه، تحلیل و راستی‌آزمایی شود، اما در حوادث اخیر که نقش مستقیم تحریک و تهییج به‌صورتی علنی به عهده شبه‌رسانه‌ها در بیرون کشور بود و برخی اصرار داشتند رسانه به اتاق جنگ تبدیل شود، نتوانستند بازی یک‌طرفه‌ای را پیش ببرند. شاخص برای این ناتوانی، قطع ارتباط بین عده‌ای خشن و توده مردم در کف خیابان بود. از جمعیت حدود ۹۰میلیونی ایران چند نفر در طول ۳هفته به میدان آمدند؟ تکراری‌ها ‌را هم چندبار محاسبه کنیم به ۳۰هزار نفر نمی‌رسد.

عبدا…گنجی؛ مدیرمسئول روزنامه همشهری

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

 

 

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار