تعرفه واردات خودرو‌های برقی بالاتر از ۲۰ و ۳۰ هزار

مقرر شده برای واردات قطعات منفصله به منظور تولید خودروی هیبریدی ساخت داخل با حداکثر ۱۴ درصد داخلی سازی و ساخت داخل بیشتر از ۱۴ درصد، تعرفه اعمال شود.

به گزارش رصد روز، سود بازرگانی خودرو‌های برقی با ارزش بالاتر از بیست هزار یورو تا سی هزار یورو ۱۱ درصد و بالاتر از سی هزار یورو، ۲۶ درصد تعیین شد. بررسی تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص تعیین اصلاحات تعرفه‌ای (۳۷۲) نشان می‌دهد که برای واردات قطعات منفصله به منظور تولید خودروی هیبریدی دولت بر ایجاد سر تعرفه تاکید کرده است.

بر این اساس، مقرر شده برای واردات قطعات منفصله به منظور تولید خودروی هیبریدی ساخت داخل با حداکثر ۱۴ درصد داخلی سازی و ساخت داخل بیشتر از ۱۴ درصد، تعرفه اعمال شود.

همچنین، سود بازرگانی خودرو‌های برقی با ارزش بالاتر از بیست هزار یورو تا سی هزار یورو ۱۱ درصد و بالاتر از سی هزار یورو، ۲۶ درصد تعیین شده است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط