تغییر شاخصهای مهم مالی تعیین کننده در بیمه دانا در نیمه نخست سال

ارائه طرحها و خدمات نوین بیمه دانا اثرگذاری مطلوبی بر تراز مالی این شرکت داشت به طوریکه این شرکت بیمه ای با جابجایی بسیاری از شاخصهای مالی نسبت به سال ۱۴۰۰ توجه بسیاری از منتقدین را به خود جلب کرد. به گزارش اختصاصی رصد روز، براساس گزارشات...

ارائه طرحها و خدمات نوین بیمه دانا اثرگذاری مطلوبی بر تراز مالی این شرکت داشت به طوریکه این شرکت بیمه ای با جابجایی بسیاری از شاخصهای مالی نسبت به سال ۱۴۰۰ توجه بسیاری از منتقدین را به خود جلب کرد.

به گزارش اختصاصی رصد روز، براساس گزارشات مالی منتهی به نیمه نخست سال ۱۴۰۱ سود خالص هر سهم بیمه دانا در پایان شش ماهه سال جاری به ۴۷۳ ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱.۹۵۷ درصدی را نشان می دهد این اتفاق در شرایطی می افتد که زیان خالص هر سهم بیمه دانا در پایان سال قبل ۱.۴۵۴ ریال بود.

بیمه دانا که سال قبل را با زیان پشت سر گذاشته بود در جدیدترین وضعیت مالی خود شرایط مطلوبی را گزارش می دهد و سود خالص بیمه دانا در نیمه نخست سال جاری بیش از ۹ هزار و ۲۰۹ میلیارد ریال نشان می دهد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۹۳۸ درصد رشد داشته.

در آمدهای بیمه ای این شرکت که در پایان سال قبل ۵۸ هزار و ۸۴۲ میلیارد ریال بود در همین بازه زمانی با رشد ۲۳ درصدی به ۷۲ هزار و ۳۶۸ میلیارد ریال رسید و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۵ درصد افزایش را ثبت کرد. بر این اساس درآمدهای سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای نیز با رشد ۳۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به یک هزار و ۶۴۵ میلیارد ریال رسید. قبل ذکرست درآمد بیمه دانا از محل سرمایه گذاری ها در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ و پایان سال قبل به ترتیب ۱.۱۸۷ و ۳.۳۸۷ میلیارد ریال بود.

همچنین براساس جدیدترین تراز مالی بیمه دانا جمع دارایی های این شرکت با رشد قابل توجه ۸۱ درصدی به  ۱۹۶ هزار و ۳۵۱ میلیارد ریال رسید که بهترین عملکرد این شرکت را در سنوات اخیر رقم زد.

رکوردهای بیمه دانا در صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت در نیمه نخست سال ۱۴۰۱

 

بیمه دانا که از ابتدای سال جدید با ایجاد تنوع در خدمات دهی به بیمه گذاران با اقبال خوبی روبرو شده موفق شد طی بازه شش ماهه ۱۲ هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان حق بیمه تولید کند که این موضوع شاخص حق بیمه تولیدی بیمه دانا را به میزان ۴۸۲ درصد افزایش داد و تراز عملیاتی آن را به مثبت ۸ هزار و ۵۸۱ میلیادر تومان رساند.

یکی از نکات قابل توجه در گزارشات مالی بیمه دانا توجه به میزان صدور بیمه نامه شش ماهه سال قبل و شش ماهه سال جاری و مقایسه آنهاست . بیمه دانا در شش ماهه سال قبل ۴۰ هزار و ۲۷۳ میلیارد ریال بیمه نامه صادر کرد که این میزان طی شش ماهه ۱۴۰۱ به بیش از ۱۲۵ هزار و ۱۸۱ میلیارد ریال رسید که با رشد ۲۱۱ درصد رکورد جالبی را به جا گذاشت.

براساس صورتهای مالی بیمه دانا میزان خسارت پرداختی این شرکت در نیمه اول سال ۳۹ هزار و ۳۲۲  میلیارد ریال گزارش شده که این مقدار در مدت زمان مشابه سال قبل ۲۵ هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال بود و نسبت خسارت پرداختی در این شرکت بیمه ای طی شش ماهه سال جاری و شش ماهه سال قبل به ترتیب ۳۱.۴ و ۶۴.۱ درصد مشاهده می شود.

آمار تجمیعی صدور بیمه نامه های اموال و اشخاص در شش ماهه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حاکی از آن است که مجموع بیمه نامه های صادر شده اموال در ۲.۴۳۸.۲۰۱ فقره در شش ماهه سال جاری ۳۵ هزار و ۶۳۶ میلیارد ریال است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۳۰ درصدی را ثبت کرده. همچنین در بیمه نامه های اشخاص نیز شاهد صدور ۸۵ هزار و ۵۴۵ میلیارد ریال بیمه نامه در ۶۲۵ هزار و ۵۱۹ فقره بودیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶۰ درصد افزایش خلق شده.

مقایسه میزان حق بیمه تولیدی بیمه دانا در شش ماهه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰

 

نوع بیمه نامه

حق بیمه نامه صادره در ۶ ماهه ۱۴۰۰ حق بیمه نامه صادره در ۶ ماهه ۱۴۰۱

درصد رشد یا کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل

آتش سوزی

۹۷۴,۴۵۷ ۱,۴۵۸,۰۹۵ ۴۹.۶
باربری ۹,۲۱۸ ۱,۲۱۳,۷۲۶

۱۳۰۶۶.۹

اتومبیل

۲۱,۵۰۸,۹۵۹ ۲۹,۲۷۳,۳۸۷ ۳۶
مهندسی و خاص ۲,۳۱۲,۵۳۸ ۱,۹۰۲,۵۱۸

۲۱.۵-

مسئولیت

۱,۳۲۵,۸۴۰ ۱,۷۸۸,۴۲۵ ۳۴.۹
درمان ۹,۸۹۸,۰۹۵ ۷۸,۶۲۴,۲۵۶

۶۹۴

عمر و حوادث گروهی

۱,۱۸۵,۴۹۲ ۶,۶۳۶,۳۴۱ ۴۶۰
عمر و حوادث انفرادی ۲,۴۶۷,۲۲۹ ۴,۲۸۴,۵۱۰

۷۳.۶

 

مقایسه میزان خسارت پرداختی بیمه دانا در شش ماهه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰

 

نوع بیمه نامه

خسارت پرداختی در ۶ ماهه ۱۴۰۰ خسارت پرداختی در ۶ ماهه ۱۴۰۱

درصد رشد یا کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل

آتش سوزی

۴۲۸,۶۵۵ ۶۴۲,۰۱۲ ۴۹.۷
باربری ۵۵,۰۶۰ ۱۳۴,۸۳۱

۱۴۴.۸

اتومبیل

۱۱,۰۳۵,۵۵۳ ۱۷,۳۷۳,۰۲۰ ۵۷.۴
مهندسی و خاص ۹۲,۹۰۳ ۴۳,۹۴۸

۱۱۱.۳۹-

مسئولیت

۵۴۶,۸۷۸ ۶۴۶,۶۹۳ ۱۸.۲
درمان ۷۶۱,۸۸۳ ۱۸,۰۶۱,۳۵۴

۲۲۷۰.۶

عمر و حوادث گروهی

۸۳۴,۱۵۵ ۸۷۲,۶۳۶ ۴.۶
عمر و حوادث انفرادی ۷۶۱,۹۰۱ ۱,۵۴۷,۸۴۸

۱۰۳

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط