تمجید دکتر علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از روند رو به پیشرفت خودروسازی سایپا + فیلم

دکتر علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام ضمن بازدید از کارخانه سایپا از روند به پیشر4فت این کارخانه ابراز رضایت کرد.

مطالب مرتبط