ثبت ۷ رکورد جدید در فولاد هرمزگان

رکورد قابل تأمل کارخانه فولاد مبارکه اصفهان در زمینه تولید تختال مورد تحسین منتقدین و فعالان حوزه صنعتی قرار گرفت. این موضوع مهمترین رکورد فولاد مبارکه در فروردین ماه بود.

به گزارش رصد روز ، رکورد قابل تأمل کارخانه فولاد مبارکه اصفهان در زمینه تولید تختال مورد تحسین منتقدین و فعالان حوزه صنعتی قرار گرفت. این موضوع مهمترین رکورد فولاد مبارکه در فروردین ماه بود.

سید اصغر مدنی معاون بهره‌برداری فولاد هرمزگان با اعلام این خبر، مهم‌ترین رکورد کسب‌شده درفروردین‌ماه را تولید۱۴۵ هزار و ۱۵۰ تن تختال عنوان کردرکورد قبلی تولید این محصول دربهمن‌ماه گذشته و به میزان ۱۴۲ هزار و ۲۷۳ تن به دست آمده بوددر هشت ماه گذشته اینششمین رکورد تولید ماهیانه تختال است که در این شرکت حاصل شده است.

مدنی با اعلام سه رکورد دیگر در ناحیه فولادسازی گفتدر ناحیه فولادسازی سه رکورد جدید در تعداد ذوب ماهیانه تخلیه شده و تعداد ذوب ماهیانه ریخته‌گری شده به ثبت رسید.

معاون بهره‌برداری فولاد هرمزگان جزئیات این رکوردها را این‌چنین عنوان کرد:

  • رکورد ماهیانه تعداد ذوب تخلیه‌شده از کوره شماره ۱ به میزان ۶۱۲ ذوب  )رکورد قبلی ۶۰۸ ذوب در دی‌ماه ۹۹)
  • رکورد ماهیانه تعداد ذوب تخلیه‌شده از کوره‌های قوس الکتریکی به میزان ۱۲۲۳ ذوب )رکورد قبلی ۱۲۰۷ ذوب در بهمن‌ماه ۹۹)
  • رکورد ماهیانه تعداد ذوب ریخته‌گری شده به میزان ۱۲۲۶ ذوب ) رکورد قبلی ۱۲۱۱ ذوب در بهمن‌ماه ۹۹)

مدنی در ادامه اظهار داشتکسب رکوردهای شیرین تولید در فولادسازی خلاصه نشده و احیا مستقیم نیز که برای سال جاری افزایش تولید را جزو اهداف استراتژیک خود قرار دادهاست، رکوردشکنی کرد.

در ناحیه احیا مستقیم فولاد هرمزگان سه رکورد شامل رکورد تولید ماهیانه آهن اسفنجی در مدولA، رکورد تولید ماهیانه آهن اسفنجی در مدول Bو رکورد تولید ماهیانه آهن اسفنجیتوسط هر دو مدول به دست آمد.

وی جزئیات رکوردهای کسب‌شده در ناحیه احیا مستقیم را این‌چنین عنوان کرد:

 رکورد ماهیانه تولید آهن اسفنجی توسط مدول A به میزان ۸۱,۰۴۰ تن  )رکورد قبلی ۸۰,۸۲۹ تن در خردادماه ۹۷)

رکورد ماهیانه تولید آهن اسفنجی توسط مدول B به میزان ۸۰،۵۸۰ تن (رکورد قبلی ۷۸,۵۰۵ تن در اسفندماه ۹۹)

رکورد ماهیانه تولید آهن اسفنجی توسط هر دو مدول به میزان ۱۶۱,۶۲۰ تن  )رکورد قبلی ۱۵۸،۲۴۱ تن در خردادماه ۹۷)

مدنی کسب این رکوردها را نشان از عزم و برنامه‌ریزی شرکت فولاد هرمزگان برای شروعی مقتدرانه در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها دانست و اظهار امیدواری کرد با برنامه‌ریزیصحیح بتوانیم به اهداف تعیین‌شده دست یابیم.

روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان

مطالب مرتبط

آخرین اخبار