جابجایی مزرهای دغدغه‌‌مندی مدیران پتروشیمی از این صنعت به معضل افزایش مهاجران

آیا به جای پرداختن به موضوعات غیرمرتبط با حوزه کاریتان، از جمله مباحث مربوط به مهاجرین افغانستانی و محاسبات خیالیِ امکان کسب درامد یا پس‌انداز از این قشر، به امورات شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگتان پرداخته‌اید؟!

به گزارش رصد روز، مدیرعامل پترول؛

آیا به جای پرداختن به موضوعات غیرمرتبط با حوزه کاریتان، از جمله مباحث مربوط به مهاجرین افغانستانی و محاسبات خیالیِ امکان کسب درامد یا پس‌انداز از این قشر، به امورات شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگتان پرداخته‌اید؟!

مثلا،بفرمایید که با منابع عظیم مالی که در دوسال گذشته تاکنون از هلدینگ خلیج فارس برای احداث پارک‌های شیمیایی گرفته‌اید چه کرده‌اید که حتی یک متر پارک شیمیایی ایجاد نشده است!!

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط