جزئیات عملکرد بخش حقیقی اقتصاد ایران در مهر ۱۴۰۱

شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی در مهر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۶/۵ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۴/۳ درصدی مواجه شده است. به گزارش رصد روز،تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیلهای خُرد و ک...

شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی در مهر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۶/۵ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۴/۳ درصدی مواجه شده است.

به گزارش رصد روز،تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیلهای خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت استفاده می شود. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت های بورسی را محاسبه می کند. اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود، زیرا بازخورد شوک های وارده به اقتصاد ایران و واکنش های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این درحالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تأخیر ارائه می شود.
طی مهرماه ۱۴۰۱، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۶/۵ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۴/۳ درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۲ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۳ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته اند. رشته فعالیت های «خودرو و قطعات»، «سایر کانی غیرفلزی» و «محصولات فلزی بجز ماشین ‏آلات و تجهیزات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «شیمیایی (بجز دارو)»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» و «لاستیک و پلاستیک» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند.

همچنین طی مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی عمده رشته فعالیت ها کاهش در شاخص تولید داشته اند، رشته فعالیت های «ماشین آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» و «لاستیک و پلاستیک» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند.اقتصاد ,

شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۲۱/۴ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۳۱ درصدی مواجه شده است.
طی مهرماه ۱۴۰۱، شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۹/۲ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۵/۸ درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰ رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۵ رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته اند. رشته فعالیت های «تجهیزات برقی»، «خودرو و قطعات» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «شیمیایی (بجز دارو)»، «دارو» و «ماشین آلات و تجهیزات» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته اند.

همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل عمده رشته فعالیت ها کاهش در شاخص فروش داشته اند، بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیتهای «ماشین آلات و تجهیزات»، «سایر کانی غیرفلزی»، «شیمیایی (بجز دارو)» و «خودرو و قطعات» بوده است.

اقتصاد ,
شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۸/۲ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۴۰/۱ درصدی مواجه شده است.
در مهرماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت ماهیانه فعالیت های صنعتی بورسی ۰/۲ درصد افزایش یافت و رشد نقطه به نقطه شاخص با ۶/۴ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۳۵/۶ درصد رسید. شایان ذکر است میانگین سالیانه شاخص قیمت هم با ۳/۲ درصد کاهش نسبت به ماه قبل، ۵۰/۹ درصد افزایش یافته است، رشته فعالیت های «کاشی و سرامیک» و «ماشین آلات و تجهیزات» بالاترین نرخ رشد ماهیانه را در شاخص قیمت داشته اند. رشته فعالیت دارو نیز پس از سه ماه پیاپی که بیشترین رشد قیمت ماهیانه را ناشی از حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو ثبت کرده بود، در مهرماه نرخ رشد ماهیانه قیمت منفی ۱۷/۱ درصدی داشته است.

نکته جالب توجه اینکه، در مهر ماه امسال تولید قطعات نسبت به شهریور ماه رشد داشته است اما میزان فروش خودرو نسبت به شهریور ماه افت ۱۵ درصدی داشته است.  همچنین هر سه شاخص مربوط به فروش تولید خودرو سواری،  قطعات و خودروهای سنگین نسبت به مهر ماه سال قبل رشد داشته اند.

 

اقتصاد ,

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط